SCOPE FinTech Solutions

Witwasbestrijding: Nieuwe EU-regels goedgekeurd

Witwasbestrijding: Nieuw EU-regels goedgekeurd

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering krijgt een flinke impuls dankzij een nieuw pakket regels goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie. Deze maatregelen zijn bedoeld om de EU-burgers en het financiële stelsel te beschermen tegen financiële criminaliteit. Hier leest u alles over deze belangrijke ontwikkelingen en wat ze betekenen voor de toekomst.

Strengere regels

De Raad heeft een uitgebreid pakket nieuwe regels aangenomen dat onze systemen zal versterken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een nieuw agentschap in Frankfurt zal toezicht houden op de naleving van deze regels. Dit betekent dat fraudeurs, georganiseerde misdaad en terroristen geen ruimte meer krijgen om hun illegale winsten het financiële stelsel binnen te sluizen.

Het regelgevingspakket

De Europese Commissie presenteerde op 20 juli 2021 een pakket wetgevingsvoorstellen om de EU-regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Dit pakket omvat:

  • Een verordening tot oprichting van de AMLA, bevoegd om sancties en boetes op te leggen.
  • Een verordening om geldovermakingen, inclusief die van cryptoactiva, transparanter en beter traceerbaar te maken.
  • Een verordening inzake antiwitwasverplichtingen voor de particuliere sector.
  • Een richtlijn over nationale antiwitwasmechanismen.

Op 25 november 2021 diende de Commissie ook een voorstel in voor een richtlijn inzake het centrale toegangspunt.

Een uniforme aanpak

Het nieuwe regelpakket brengt alle bestaande regels voor de particuliere sector samen in één direct toepasselijke verordening. Dit zorgt voor uniformiteit binnen de hele EU, zodat fraudeurs niet langer achterdeuren kunnen vinden in verschillende nationale systemen. Minister Vincent Van Peteghem van België benadrukt het belang van deze stap voor een effectieve bestrijding van financiële criminaliteit.

Bovendien worden de regels uitgebreid naar nieuwe meldingsplichtige entiteiten zoals cryptohandelaren, handelaren in luxegoederen en voetbalclubs. Er worden striktere eisen gesteld aan cliëntenonderzoek en de uiteindelijke begunstigden van financiële transacties. Contante betalingen worden beperkt tot € 10.000, wat de transparantie verder vergroot.

Een beter georganiseerd anti-witwassysteem

De richtlijn in het pakket zorgt voor een betere organisatie van de nationale antiwitwassystemen. Dit omvat duidelijke regels voor samenwerking tussen financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s) en toezichthouders. De nieuwe AMLA krijgt zowel directe als indirecte toezichtbevoegdheden over hoogrisicovolle entiteiten in de financiële sector. Dit geïntegreerde toezichtmechanisme zorgt ervoor dat alle meldingsplichtige entiteiten voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van antiwitwassen en terrorismefinanciering.

Daarnaast zullen de EU-lidstaten informatie van centrale registers van bankrekeningen beschikbaar maken via een centraal toegangspunt. Dit betekent dat nationale rechtshandhavingsinstanties toegang krijgen tot deze informatie, wat cruciaal is voor het bestrijden van strafbare feiten en het opsporen en in beslag nemen van misdaadopbrengsten.

Volgende stappen en implementatie

Dit pakket regels markeert de laatste stap in de goedkeuringsprocedure. De tekst zal binnenkort in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt en vervolgens in werking treden. De antiwitwasverordening wordt drie jaar na inwerkingtreding van toepassing. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om bepaalde delen van de richtlijn om te zetten en drie jaar voor de volledige implementatie.

De nieuwe AMLA wordt gevestigd in Frankfurt en zal medio 2025 operationeel zijn. Deze nieuwe autoriteit zal een sleutelrol spelen in het efficiënter maken van het EU-kader voor antiwitwassen en terrorismefinanciering door middel van een geïntegreerd mechanisme met nationale toezichthouders.

Bij SCOPE FinTech Solutions zijn we toegewijd aan het ondersteunen van onze klanten bij het naleven van deze nieuwe regels en het versterken van hun eigen systemen tegen financiële criminaliteit. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen voldoen aan de nieuwe EU-regelgeving.

Sources:

  • Raad van de Europese Unie. (2024, mei 30). Witwasbestrijding: Raad keurt pakket regels goed. Consilium. https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2024/05/30/anti-money-laundering-council-adopts-package-of-rules/

Foto van Ruby Hovenier
Ruby Hovenier
Ik ben Ruby Hovenier, de digital marketeer bij SCOPE FinTech Solutions. Mijn focus ligt op het bijhouden van het laatste nieuws en de evenementen binnen de FinTech-, KYC, en Wwft-markten. Door voortdurend op zoek te gaan naar de meest recente informatie over deze onderwerpen, zorg ik ervoor dat onze lezers altijd up-to-date zijn. Mijn doel is om nieuwe inzichten te bieden en de lezers te voorzien van nieuwe informatie over de ontwikkelingen in deze sectoren. Je kunt mijn bijdragen vinden op onze website en in onze nieuwsbrieven.

brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.