SCOPE FinTech Solutions

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen dat ze zijn?’ In het bedrijfsleven moeten we actieve stappen ondernemen om onze klanten en de risico’s te kennen. Customer Due Diligence is een onmisbaar onderdeel geworden om deze stappen te ondernemen.

Wat betekent Customer Due Diligence?

Letterlijk betekent Customer Due Diligence gepaste zorgvuldigheid voor de klant. Dit is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden (naast veiligheid), want praktijken zoals witwassen, fraude en terrorisme zijn zaken waar we helaas nog veel mee te maken hebben. Het is dus belangrijk om uw klanten goed te kennen om te weten welk doel zij hebben en u geen risico’s loopt als u een zakenrelatie aangaat. Customer Due Diligence is een hulpmiddel om cliënten te kennen en geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden.

Customer Due Diligence uitvoeren

Wanneer een bedrijf onder de reikwijdte van een wet- of regelgeving valt (met betrekking tot de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering of gelijkwaardige Europese of Amerikaanse wetgeving) of een relatie wil aangaan met een klant of potentiele klant, dan moet er verplicht een CDD-beleid worden uitgevoerd. Dit geldt voor zowel een eenmalige transactie als een langdurige klant-leverancier relatie. In feite is dit een risico-inventarisatie en beoordeling in overeenstemming met de richtlijnen in relevante wetgeving. CDD is het proces waarbij relevante informatie over de klant wordt verzameld en beoordeeld op mogelijk risico voor de organisatie of het witwassen van geld/terroristische financiële activiteiten. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als ‘know your customer’ of ‘ken uw klant’. Hierbij moet een onderneming weten wie hun klant is, welke risico’s de klant kan vormen en waarvoor de zakelijke relatie wordt gebruikt.

CDD bestaat uit:

  • Acceptatie van cliënten
  • Identificatie en verificatie van cliënten
  • Indien van toepassing, de identificatie en eventueel verificatie van de uiteindelijke belanghebbende
  • Vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie
  • Monitoring en review van cliënten, rekeningen en transacties
  • Risicomanagement

Een gedegen CDD-beleid voorkomt dat u uw integriteit verliest en fikse boetes moet betalen. Het helpt u om uw instelling beter beschermd te houden tegen onnodige risico’s.

Voor wie is een CDD-beleid belangrijk?

Alle financiële instellingen die zich bezighouden met vermogens van hun klant zijn verplicht een goed CDD-beleid uit te voeren. Niet alleen banken, maar ook verzekeraars, accountants, financieel adviseurs en zelfs advocaten zijn verplicht bij de belastingdienst te melden als hen iets vreemds opvalt aan een klant. Financiële instellingen functioneren hiermee eigenlijk als verlengstuk van de belastingdienst. Zo wordt het steeds moeilijker om de belasting te ontduiken.

Waarom is CDD belangrijk?

Customer Due Diligence is belangrijk voor de bedrijfsvoering van het bedrijf. Wanneer u nieuwe klantrelaties aangaat valt er veel te controleren. Dit kan door middel van CDD. Verder kunt u dankzij CDD het risico op stevige boetes en reputatieschade voorkomen. Op deze manier behoudt u het vertrouwen in uw onderneming.

Hoe kunt u CDD succesvol implementeren?

Het inrichten van gedegen CDD-processen is wettelijk verplicht, maar het implementeren is niet altijd eenvoudig. U dient klanten vooraf te identificeren en te screenen op mogelijke risico’s. Maar zelf handmatig checks uitvoeren kost veel tijd, met de SCOPE CDD oplossing kunt u dit proces automatiseren. SCOPE CDD oplossing helpt u te voldoen aan wettelijke verplichtingen, goed geïnformeerde beslissingen te nemen en te voorkomen dat uw bedrijf wordt blootgesteld aan onnodige risico’s. U kunt hier alles vinden over onze CDD oplossing.

Foto van Talitha Dirven
Talitha Dirven
Ik ben Talitha Dirven en werkzaam als Finance & Operations Manager bij SCOPE FinTech Solutions. Ik schrijf veel content over de voordelen van onze software en op welke manier klanten het in de praktijk het beste kunnen inzetten zodat ze optimaal van de voordelen gebruik maken. De markt is enorm dynamisch qua nieuws, veranderingen in wet- & regelgeving, duidelijkheid over de toepassing ervan en technologische ontwikkelingen en om hier allemaal goed van op de hoogte te blijven bezoek ik samen met mijn collega’s veel kennisbijeenkomsten, evenementen en zorgen we dat we de belangrijke ontwikkelingen verwerken in onze content en delen met onze klanten en partners via onze website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Mijn blogs en nieuws vind je hier.

brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.