SCOPE FinTech Solutions

Wat doet een vermogensbeheerder in het CDD-proces?

Wat doet een vermogensbeheerder in het CDD-proces?

Het CDD-proces voor vermogensbeheerders, oftewel Customer Due Diligence-proces, is een prominent onderwerp in de hedendaagse financiële sector. Het dient als een methode om de identiteit van klanten te bevestigen en potentiële risico’s te detecteren conform de huidige wet- en regelgeving. Deze regels verzekeren dat financiële instellingen actief deelnemen aan de preventie van witwassen en financiering van terrorisme. Maar welke specifieke verantwoordelijkheid draagt een vermogensbeheerder binnen het proces CDD voor vermogenbeheer? Ontdek het in deze blog.

Vermogensbeheer risicobeoordeling

Een vermogensbeheerder is een financiële instelling die verantwoordelijk is voor het beheer en de investering van het vermogen van zijn klant. Vermogensbeheerders hebben ook verplichtingen met betrekking tot het CDD-proces. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De belangrijkste taken van een vermogensbeheerder in het CDD-proces zijn:

Identificeren van de klant: 
  • Een vermogensbeheerder moet de identiteit van zijn klant vaststellen. Dit kan aan de hand van een geldig identificatiebewijs zoals een paspoort of rijbewijs. Daarnaast moet hij ook de gegevens van de klant vastleggen zoals de naam, adres en woonplaats.

Risicobeoordeling:
  • Een vermogensbeheerder moet de risico’s van zijn klant in kaart brengen. Er zijn verschillende indicatoren zoals leeftijd, woonplaats, beroep, eerdere (ver)oordelingen en relaties tot politiek prominente personen. Op basis hiervan kan de vermogensbeheerder het risiconiveau van de klant vaststellen.

Voortdurende monitoring:
  • Een vermogensbeheerder moet de klant voortdurend monitoren en alert zijn op verdachte transacties. Indien er verdachte activiteiten plaatsvinden, moet hij dit melden aan de loyale autoriteit.

Dossierverplichting:
  • Een vermogensbeheerder heeft een dossierverplichting.  Hierin moet hij alle informatie vastleggen over de klant en de relatie die deze heeft met de vermogensbeheerder. Dit betekent dat de vermogensbeheerder alle transacties, gesprekken en overeenkomsten moet documenteren.

CDD-beleid:
  • Een vermogensbeheerder moet een CDD-beleid vaststellen en bijhouden. Dit beleid moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en moet periodiek worden bijgewerkt.

In het CDD voor vermogensbeheer-proces speelt een vermogensbeheerder een belangrijke rol bij het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Vermogensbeheerders verifiëren de identiteit van hun klanten, voeren een risicobeoordeling uit en voeren voortdurende monitoring uit om verdachte activiteiten op te sporen. Daarnaast zijn vermogensbeheerders op basis van wet- en regelgeving verplicht om alle informatie over de klant vast te leggen. Dit gebeurt in een dossier en moeten zij een CDD-beleid vast te stellen en bij te houden. Het is dus van essentieel belang dat vermogensbeheerders een goede naleving van het CDD-proces waarborgen om zo te voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de overheid

Picture of Talitha Dirven
Talitha Dirven
Ik ben Talitha Dirven en werkzaam als Finance & Operations Manager bij SCOPE FinTech Solutions. Ik schrijf veel content over de voordelen van onze software en op welke manier klanten het in de praktijk het beste kunnen inzetten zodat ze optimaal van de voordelen gebruik maken. De markt is enorm dynamisch qua nieuws, veranderingen in wet- & regelgeving, duidelijkheid over de toepassing ervan en technologische ontwikkelingen en om hier allemaal goed van op de hoogte te blijven bezoek ik samen met mijn collega’s veel kennisbijeenkomsten, evenementen en zorgen we dat we de belangrijke ontwikkelingen verwerken in onze content en delen met onze klanten en partners via onze website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Mijn blogs en nieuws vind je hier.

brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.