SCOPE Marketing Technology B.V.

Wat doet een vermogensbeheerder in het CDD-proces?

Wat doet een vermogensbeheerder in het CDD-proces?

Het Customer Due Diligence-proces (CDD) is tegenwoordig een van de meest besproken onderwerpen in de financiële wereld. Het is een proces om de identiteit van klanten te verifiëren en risico’s te identificeren op basis van geldende wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving zorgt ervoor dat financiële instellingen betrokken raken bij de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Maar wat is de rol van een vermogensbeheerder in dit proces? In deze blog lees je hier meer over.

Een vermogensbeheerder is een financiële instelling die verantwoordelijk is voor het beheer en de investering van het vermogen van zijn klant. Vermogensbeheerders hebben ook verplichtingen met betrekking tot het CDD-proces. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in wet- en regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De belangrijkste taken van een vermogensbeheerder in het CDD-proces zijn:

Identificeren van de klant: Een vermogensbeheerder moet de identiteit van zijn klant vaststellen aan de hand van een geldig identificatiebewijs zoals een paspoort of rijbewijs. Daarnaast moet hij ook de gegevens van de klant vastleggen zoals de naam, adres en woonplaats.

Risicobeoordeling: Een vermogensbeheerder moet de risico’s van zijn klant in kaart brengen aan de hand van indicatoren zoals leeftijd, woonplaats, beroep, eerdere (ver)oordelingen en relaties tot politiek prominente personen. Op basis hiervan kan de vermogensbeheerder het risiconiveau van de klant vaststellen.

Voortdurende monitoring: Een vermogensbeheerder moet de klant voortdurend monitoren en alert zijn op verdachte transacties. Indien er verdachte activiteiten plaatsvinden, moet hij dit melden aan de loyale autoriteit.

Dossierverplichting: Een vermogensbeheerder heeft een dossierverplichting en moet alle informatie vastleggen over de klant en de relatie die deze heeft met de vermogensbeheerder. Dit betekent dat de vermogensbeheerder alle transacties, gesprekken en overeenkomsten moet documenteren.

CDD-beleid: Een vermogensbeheerder moet een CDD-beleid vaststellen en bijhouden. Dit beleid moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en moet periodiek worden bijgewerkt.

In het CDD-proces speelt een vermogensbeheerder een belangrijke rol bij het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Vermogensbeheerders verifiëren de identiteit van hun klanten, voeren een risicobeoordeling uit en voeren voortdurende monitoring uit om verdachte activiteiten op te sporen. Daarnaast zijn vermogensbeheerders op basis van wet- en regelgeving verplicht om alle informatie over de klant vast te leggen in een dossier en een CDD-beleid vast te stellen en bij te houden. Het is dus van essentieel belang dat vermogensbeheerders een goede naleving van het CDD-proces waarborgen om zo te voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de overheid.

Download de brochure

Met onze kennis- en datapartners hebben wij juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.