SCOPE Marketing Technology B.V.

Inzicht in Wwft, PEP en het Nederlandse financiële stelsel 

Inzicht in Wwft, PEP en het Nederlandse financiële stelsel

Als Wwft poortwachter is het essentieel dat u de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht begrijpt. In deze blogpost wordt uitgelegd wat Wwft, PEP en EDD (Enhanced Due Diligence) zijn en hoe ze functioneren. 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een Nederlandse wet, die is ingevoerd om aan de verplichtingen uit de Europese Anti Money Laundering-richtlijn te voldoen. De Europese richtlijn is bedoeld om financiële stelsels te beschermen tegen misbruik door criminelen die opbrengsten van hun misdrijven proberen wit te wassen. Daarnaast beoogt de richtlijn het financieren van terrorisme tegen te gaan. De Wwft verplicht financiële instellingen in Nederland dan ook om adequate maatregelen te nemen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

Deze financiële regelgeving heeft dus invloed op werkwijzen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld bij de CDD-beoordeling van PEP’s. PEP’s zijn personen die een publieke functie of politiek gevoelige posities bekleden, zoals hoge regeringsfunctionarissen of parlementsleden. Financiële instellingen moeten elke klant die aan deze definitie voldoet als hoger risico beoordelen wanneer zij zaken met hen doen, vanwege hun mogelijke toegang tot onrechtmatige middelen of invloed op de besluitvorming. Op grond van de Wwft moeten alle financiële instellingen daarom Enhanced Due Diligence (EDD) onderzoek uitvoeren op alle klanten die als PEP zijn aangemerkt, om ervoor te zorgen dat er geen onwettig geld via hun rekeningen wordt verwerkt. 

Wwft poortwachters moeten ook alert zijn op sancties tegen (rechts)personen in Nederland. Sancties kunnen onder andere bestaan uit het bevriezen van tegoeden of het opleggen van een reisverbod. Deze sancties moeten worden uitgevoerd als de naam van een klant overeenkomt met een persoon of rechtspersoon op een sanctielijst, die wordt bijgehouden door nationale autoriteiten en internationale organisaties zoals OFAC. Het is voor bedrijven die zaken doen in Nederland van essentieel belang om processen in te voeren voor het screenen van klanten op deze sanctielijsten om te blijven voldoen aan de Wwft-regelgeving. 

Inzicht in Wwft, PEP’s, EDD en andere aspecten van het Nederlands financieel recht is essentieel voor CFO’s en compliance officers die op deze markt actief zijn. Het is belangrijk voor deze personen om bekend te zijn met de regelgeving rond witwaspreventie, de beoordeling van politiek prominente personen, uitgebreide due diligence-vereisten en eventueel toepasselijke sanctielijsten, zodat hun bedrijf blijft voldoen aan alle lokale wet- en regelgeving. Door processen in te voeren die voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied, kunnen bedrijven hun risicoblootstelling beperken en toch toegang krijgen tot deze lucratieve markt.

Download de brochure

Met onze kennis- en datapartners hebben wij juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.