SCOPE FinTech Solutions

Risicobeoordeling en de Wwft 

Risicobeoordeling en de Wwft

De Wwft, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is een reeks voorschriften die beogen witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. De Wwft verplicht bedrijven om risicobeoordelingen uit te voeren en daarmee alle potentiële risico’s van hun activiteiten in kaart te brengen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Laten we de risicobeoordeling in het kader van de Wwft eens nader bekijken. 

Wat houdt de risicobeoordeling in? 

Bij de risicobeoordeling worden de activiteiten van (bedrijven van) klanten onderzocht en de potentiële risico’s van die activiteiten beoordeeld. Tijdens het risicobeoordelingsproces moeten financiële instellingen zichzelf vragen stellen zoals: “Wat zijn onze producten en diensten; wie zijn onze klanten; hoe gaan we met hen om; welke betaalmethoden gebruiken we; hoeveel geld staat er op het spel?” enzovoort. De antwoorden op deze vragen zullen u helpen te bepalen of er potentiële risico’s verbonden zijn aan uw activiteiten en zo ja, hoe ernstig die zijn. 

Het doel van risicobeoordeling is het minimaliseren van potentiële risico’s door ze in een vroeg stadium te identificeren en passende maatregelen te nemen om ze aan te pakken voordat ze ernstiger worden. Dit kan betekenen dat u sterkere interne controles implementeert of nieuwe technologieën (zoals kunstmatige intelligentie) gebruikt om klanttransacties te controleren op verdachte activiteiten. 

Een risicobeoordeling uitvoeren in het kader van de Wwft 

Onder de Wwft zijn bedrijven verplicht om periodiek risicobeoordelingen uit te voeren om ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd. Dit betekent dat bedrijven mogelijke risico’s in verband met hun activiteiten moeten beoordelen en passende maatregelen moeten nemen om die risico’s te beperken. Doen zij dat niet, dan kan dat leiden tot boetes of andere handhavingsmaatregelen van de financiële toezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Bank (DNB).  

Bedrijven moeten ook gedetailleerde dossiers bijhouden van hun risicobeoordelingen, met inbegrip van alle relevante informatie over hun klanten, producten en/of diensten, gebruikte betalingsmethoden, enzovoort. Deze informatie moet regelmatig worden bijgewerkt zodat zij accuraat en up-to-date blijft.  

Een grondig begrip van de Wwft is essentieel voor financiële instellingen die in Nederland actief zijn. Risicobeoordeling is een van de belangrijkste onderdelen van de naleving van deze regelgeving, omdat het bedrijven in staat stelt potentiële risico’s van hun activiteiten vast te stellen en aan te pakken voordat het later ernstige problemen worden. Door regelmatig risicobeoordelingen uit te voeren en deze nauwkeurig bij te houden, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat zij aan de wet- en regelgeving blijven voldoen, en tegelijkertijd het witwassen van geld en andere criminele activiteiten voorkomen.

brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.