SCOPE FinTech Solutions

Wijs & Van Oostveen stapt over op CDD On Demand​

Wijs & Van Oostveen stapt over op CDD On Demand​
Wijs

SCOPE Fintech Solutions feliciteert Wijs & Van Oostveen met het in gebruik nemen van het CDD On Demand platform. Met CDD On Demand verbetert Wijs & Van Oostveen het screenen, controleren en bewaken van zowel bestaande als nieuwe cliënten in het kader van de Wwft en Sanctiewet.

Waarom CDD On Demand?

De reden voor de keuze voor CDD On Demand ligt in de combinatie van de kwaliteit en reproduceerbaarheid (integratie met CRM-systeem) van de uitgevoerde controles, de gebruiksvriendelijkheid en verbetering van de efficiency (volledig geautomatiseerd) van de uitvoering van het proces. Naast het feit dat de controles kwalitatief goed worden uitgevoerd is het kunnen reproduceren van de uitgevoerde controles per client van groot belang, immers als er een audit door de Toezichthouder wordt uitgevoerd, dan worden client dossiers gelicht waar de uitgevoerde controles onderdeel van dienen te zijn. CDD On Demand voorziet hierin door van elke uitgevoerde controle een verzegeld en gewaarmerkt pdf-document in het cliënt dossier te archiveren.

Schaalbare en efficiënte oplossing

Als de aantallen klanten groter worden en de marge per klant kleiner wordt, is het belangrijk dat het CDD-proces op een efficiënte manier wordt ingericht. CDD On Demand biedt door de integratiemogelijkheden en de seriecontrole functionaliteit een enorme efficiencywinst bij het controleren van grotere aantallen cliënten. In plaats van cliënten handmatig stuk voor stuk te controleren kunnen hele klantenlijsten in één keer door de serie/batch controle gehaald worden, waarbij de rapporten automatisch in het cliëntdossier worden gearchiveerd. Daarnaast worden cliënten als onderdeel van dit proces ook direct op de monitorlijst voor continue bewaking gezet. Door de inzet van CDD On Demand kan Wijs & Van Oostveen besparen op personele inzet en doorlooptijd van het intake/ review proces en daarmee de service aan cliënten verbeteren.

SCOPE wenst Wijs & Van Oostveen veel succes met de inzet van CDD On Demand. Bent u ook op zoek naar goede en efficiënte invulling van uw CDD-proces, neem contact met ons op!

brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.