De technologische mogelijkheden voor de vermogensbeheerders veranderen snel, net als hun cliënten. De nieuwe technologie is een uitstekende kans voor vermogensbeheerders om hun inventarisatie processen zoals Know Your Customer en Customer Due Diligence te digitaliseren en verbeteren. Maar er wordt door weinig vermogensbeheerders écht gebruik van gemaakt. De financiële branche is van nature conservatief en gelooft in persoonlijke service. Dit verkoopmodel wordt in Amerika ook wel “Analog sales” (analoge verkoop) genoemd. Daarbij komt een nieuwe generatie beleggers; Millennials en Generation Z. De huidige vermogensbeheerders zijn meestal van een andere generatie (babyboomers en generation X) dan de nieuwe cliënten, waardoor een kloof ontstaat tussen de behoefte van de nieuwe generatie en het aanbod van de oudere generatie.  

 

Een nieuwe generatie

Nieuwe (vermogensbeheer) cliënten zijn vaak jonger en van een andere generatie (millennials, generatie Y).  Er dreigt een mismatch te ontstaan tussen het analoge bedieningsmodel van een vermogensbeheerder en de (digitale) verwachtingen van de nieuwe cliënten.

Een waarschuwing komt van  Jack Welch (voormalig bestuursvoorzitter van General Electric). Een beroemde quote van Jack Welch is: “If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near”(“Als de veranderingen aan de buitenkant sneller gaan dan aan de binnenkant is het einde zoek.”)  Het gebrek aan snelheid in de noodzakelijke veranderingen kan een probleem worden voor vermogensbeheerders.

 

Onderzoek van Forbes

Forbes geeft in een recente publicatie aan (Five Predictions On The Future Of Wealth Management 15 Mei 2018) dat de huidige cliënten van de vermogensbeheerders: de baby boomers (1946 – 1960) de respectabele leeftijd hebben bereikt van 59 – 73. De baby boomers bezitten in Amerika 80% van de geaccumuleerde persoonlijke waarde. Hun kinderen de millennials  (1985 – 2000) gaan erven. Dit proces is al begonnen en zal alleen maar accelereren. Dit kan de grootste overdracht van vermogen in de geschiedenis van de mensheid worden volgens Forbes. In hetzelfde onderzoek citeert Forbes Ernst & Young. Ernst & Young heeft in een recent onderzoek geconstateerd dat slechts 22% van de vermogensbeheerders jonger is dan 40.

 

 

Millennials zijn geboren in een digitale wereld. Sociale media en het internet zitten in het DNA. Informatie is snel gevonden maar het is moeilijk om de aandacht vast te houden. Millennials verwachten op technologie gebaseerde, volledig geïntegreerde, oplossingen van hun leverancier waarin zijzelf (als cliënt) centraal staan.

Er ontstaat een groeiende kloof tussen de verwachtingen van nieuwe cliënten en de invulling van het vak vermogensbeheer door de vermogensbeheerders. Tel daarbij op de toenemende regel- en concurrentiedruk, steeds kritischere cliënten en de uitdaging wordt steeds groter. Als een vermogensbeheerder technologie als een kans ziet dan zijn de oplossingen nabij.

 

De toekomst
Om deze reden werken een aantal IT-leveranciers voor Vermogensbeheer  samen om een toekomstperspectief aan financiële branche te laten zien waarin de cliënt weer centraal staat, er meer tijd is voor persoonlijke aandacht als aanvulling op digitale informatieverstrekking. Het handhaven van regels en het uitvoeren van routinematig werk wordt uitbesteed aan software robots.

Vermogensbeheerders krijgen tijd om hun kerntaak uit te voeren en dat is het behalen van een maximaal beleggingsresultaat voor hun cliënten vanuit een holistisch en volledig cliënt beeld inclusief een psychologisch risicoprofiel.