De SCOPE CDD oplossing

Supersnelle, veilige en betrouwbare CDD in overeenstemming met de AWR

De SCOPE CDD Cloud Oplossing

De Europese anti-witwasrichtlijn (AWR) en nationale implementaties daarvan, zoals de Nederlandse Wwft, verplichten bepaalde organisaties tot het verrichten van klantenonderzoek (customer due diligence/CDD). De organisaties waarvoor deze verplichting geldt, moeten voldoen aan de CDD-eisen als ze een zakelijke relatie aangaan. Zij moeten beoordelen in welke mate een klant hen blootstelt aan een aantal risico’s. Deze risico’s zijn onder andere het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De SCOPE CDD Cloud oplossing helpt u om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geïnformeerde besluiten te nemen en te voorkomen dat uw bedrijf onnodige risico’s loopt.

De SCOPE CDD Cloud oplossing bestaat uit diverse componenten, die gebruikt kunnen worden in een volledig geïntegreerde oplossing of als afzonderlijke componenten zoals de client risico beoordeling, land risico beoordeling, aanpasbare componenten en de audit trail.

Cliënt risico

Met de SCOPE CDD Cloud oplossing kunnen klanten worden gescreend en gecontroleerd op risicofactoren en rode vlaggen, om mogelijke risico’s te kunnen herkennen. Klanten kunnen worden gescreend op sancties, politiek prominente personen (PEPs) en negatieve publiciteit in de media.

De volledige lijst rode vlaggen en indicatoren:

  • Sancties: Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen een persoon of een bedrijf
  • Politiek prominent persoon: Of deze persoon of onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon
  • Financieel Regelgevende instanties: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie
  • Onbekwaam verklaard directeur: Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat deze onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft
  • Wetshandhaving: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wetshandhavende instantie
  • Negatieve publiciteit in de media: Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming

Risicoland beoordeling

De SCOPE CDD Cloud oplossing beoordeelt of een persoon of onderneming op enige wijze geassocieerd is aan een land met een hoog of hoger risico. Een klant kan op veel verschillende manieren verbonden zijn aan landen: bijv. door nationaliteit, adressen, bankrekeningen en adviseurs. Alle desbetreffende landen worden gecontroleerd op diverse risico-indicatoren (zoals FATF, CPI, FSI), met als uiteindelijk resultaat een risicoscore per land.

Aanpasbare componenten

Voor een complete risicobeoordeling moet de organisatie kijken naar kenmerken van verschillende soorten klanten, zoals sectoren of beroepen, producten en ‘leveringskanalen’ (bijv. persoonlijk of anders, via tussenpersonen). Binnen de SCOPE CDD Cloud oplossing kunnen deze variabelen worden samengebracht tot een risicoscore. Het gewicht dat wordt toegekend aan elk van deze criteria bij de beoordeling van het totale risico van witwassen van geld en terrorismefinanciering kan per organisatie verschillen en kan daarom op maat worden gemaakt.

Audit trail

Alle gegevens en gebruikershandelingen worden gelogd in een beveiligde audit trail. Dit traject omvat de uitkomst, de controles die zijn uitgevoerd, resultaten per stap, gebruiker en/of geautomatiseerde besluiten, datum, tijd en gebruiker. De SCOPE Cloud oplossing heeft een uniek datamodel, waarmee u de CDD-beoordeling van de klant op elk moment in de tijd kunt bekijken.

Implementatie

De SCOPE CDD Cloud oplossing kan op verschillende manieren worden toegepast, van een volledig geïntegreerde oplossing tot een oplossing met behulp van een API.

SCOPE KYC & CDD Cloud oplossing

De SCOPE CDD oplossing sluit naadloos aan op de SCOPE KYC oplossing. Hierdoor kan een organisatie de reeds bestaande klantgegevens uit de Know Your Customer (KYC) intake opnieuw gebruiken en aanvullen.

SCOPE CDD Cloud oplossing – standalone versie

De SCOPE CDD Cloud oplossing kan ook op zichzelf gebruikt worden. Alle nodige gegevens kunnen handmatig of via importeren worden ingevoerd.

Naadloze integratie: SCOPE CDD Cloud API

De SCOPE CDD oplossing kan worden geïntegreerd in een bestaand systeem. Gegevensuitwisseling en interactie met de CDD portal gebeurt via een API. Dankzij de API kunnen handelingen afgerond worden in een ander systeem, zonder dat het meest gebruikte systeem wordt verlaten. Zo kan een gebruiker de CDD-controles uitvoeren in een bestaand systeem (bijvoorbeeld de CRM software die binnen de organisatie gebruikt wordt). Uitzonderingen kunnen handmatig verwerkt worden op de SCOPE CDD Cloud portal.

Interesse?

Wilt u meer weten over de SCOPE CDD Oplossing? Schroom niet om contact met ons op te nemen


Neem contact met ons op