De Europese anti-witwasrichtlijn (AWR) en nationale implementaties daarvan, zoals de Nederlandse Wwft, verplichten bepaalde organisaties tot het verrichten van klantonderzoek (customer due diligence/CDD). De organisaties waarvoor deze verplichting geldt, moeten voldoen aan de CDD-eisen als zij zakelijke relaties aangaan. Hierbij is het belangrijk dat zij de identiteit van hun klanten vaststellen, de risicoprofielen bepalen en deze resultaten registreren voor een eventuele audit. Daarbij zijn zij verplicht om ongebruikelijke acties melden. Deze organisaties dienen hun cliënten dus te kennen en geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de organisatie kunnen schaden.

Als onderneming in het kader van deze wet- en regelgeving dient u onder andere een eigen beoordeling te maken van risico’s op witwassen en financiering terrorisme. Om deze beoordeling te kunnen maken wordt een cliëntenonderzoek uitgevoerd. Op verzoek dient u deze risicobeoordeling aan de toezichthouders (AFM, DNB) te verstrekken. Dit betekent dat u moet beschikken over een administratie of systeem waarin deze risicobeoordelingen kunnen worden uitgevoerd, traceerbaar en reproduceerbaar zijn conform de richtlijnen van de toezichthouders.

Wat is SCOPE CDD On Demand?

De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD check. De CDD On Demand oplossing vraagt automatisch van diverse bronnen gegevens op over de door u ingevoerde persoon. De persoon wordt op elf verschillende punten  gecontroleerd, variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventie. 

Na de uitgebreide CDD check kunt u een gewaarmerkt rapport van deze persoon opvragen. Dit is uiteraard handig voor uw eigen administratie, maar vooral essentieel in het geval van een audit. Op deze manier kunt u eenvoudig bewijs van de uitvoering van de CDD check aanleveren.

Op de website van CDD On Demand kunt u credits aanschaffen die u kunt gebruiken om een persoon te zoeken, screenen en waarmee u een rapport kunt opvragen voor uw administratie. Indien de persoon waarop u zoekt gevonden wordt in de CDD-database bevat dit rapport o.a. de volgende gegevens: een overzicht van de gecontroleerde componenten en volledige details zoals aliassen, sancties, functies en documenten.

Hoe werkt het?

De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech werkt eenvoudig. U koopt credits en ontvangt een e-mail met een activatielink en inloggegevens voor het portaal. Daarna kunt u meteen beginnen met het checken en screenen van personen in de CDD On Demand omgeving. Wij gebruik een dubbele authenticatie (inloggen met een extra inlogcode op uw mobiele telefoon) om misbruik van de dienst te voorkomen. 

Waarom CDD On Demand?

Op het moment dat u beslist gebruik te gaan maken van SCOPE CDD On Demand hoeft u dus niet beschikken over een eigen software en database. CDD On Demand is toegankelijk en efficiënt. Het resultaat van uw CDD check wordt traceerbaar en reproduceerbaar vastgelegd in de SCOPE CDD oplossing en aan u aangeleverd in de vorm van een uitgebreid rapport per relatie/persoon. Een perfecte oplossing voor personen en bedrijven die te weinig tijd of capaciteit hebben om zelf de controles uit te voeren.