Na het vaststellen van de risicobereidheid wordt er een formeel KYC-inventarisatierapport gegenereerd waarin alle gegevens en alle keuzen zijn vastgelegd. Dit kan worden ondertekend door de cliënt en worden gebruikt voor het openen van een rekening.

De eerste stap in het afronden van het KYC-proces is de bevestiging van de keuze voor het risicoprofiel door de cliënt. Hierbij krijgt de cliënt een overzicht te zien van het risicoprofiel dat geselecteerd is en de hierbij horende uitkomsten van de scenario-analyses. Dit zijn belangrijke zaken zoals:

  1. het bruto rendement waarmee gerekend wordt;
  2. het maximale verlies binnen één jaar;
  3. inzicht in de kans op het halen van de doelstelling op de horizon datum;
  4. inzicht in wat er gebeurt in een slecht beursklimaat in relatie tot de minimum doelstelling of ondergrens die door de cliënt is aangegeven.

Na het bevestigen van het risicoprofiel wordt het cliëntinventarisatierapport gegenereerd. Dit is een totaaloverzicht van alle geïnventariseerde cliëntdata, de door de cliënt gemaakte keuzes, het gespreksverslagen van de adviseur over de verschillende onderdelen en het adviesgesprek. Dit rapport is bedoeld als afrondend rapport en is te ondertekenen door de cliënt en vermogensbeheerder