SCOPE FinTech Solutions

De Know Your Customer onboarding straat

Elke vermogensbeheerder heeft een eigen onboarding proces en heeft de inhoudelijke details naar eigen goeddunken geïnterpreteerd en vormgegeven. Dat kan – uiteraard onbedoeld – resulteren in boetes van de autoriteiten omdat de vermogensbeheerder niet voldoet aan de wet- en regelgeving. In samenwerkingen met Wijnstekers Financieel Recht hebben wij het onboarding proces zo correct mogelijk compliant gemaakt met MiFID, MiFID II en de AVG. 

KYC
Aangepast 16 4 E1597065143313

De onboarding straat

De MiFID en MiFID II regelgeving bepaald dat er verschillende gegevens van een persoon moeten worden vastgelegd om op basis daarvan een passend beleggingsadvies te kunnen geven. 

De know your customer onboarding straat die is vastgelegd in de SCOPE KYC Cloud Portal, is in samenwerkingen met Wijnstekers Financieel Recht opgesteld, om zo goed mogelijk te voldoen aan de MiFID en MiFID II. 

Naast MiFID en MiFID II is ook de nieuwe wetgeving voor gegevensbescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Door de software voor zowel de vermogensbeheerder als de cliënt toegankelijk te maken, is een groot gedeelte van de AVG ingevuld. 

Persoonlijke situatie

Als eerst wordt de persoonlijke situatie van de cliënt vastgelegd. Naast NAW gegevens wordt ook naar de gezinssituatie gevraagd, omdat dit ook invloed kan hebben op het verloop van het vermogen. 

Doelstellingen

Als onderdeel van de financiële situatie worden ook doelstellingen vastgelegd. Bijvoorbeeld: hoeveel rendement wil de cliënt over twintig jaar. Er wordt berekend of deze doelstellingen haalbaar zijn en in welk beleggingsprofiel daarvoor belegd moet worden.

Kennis en ervaring

Ook wordt er gevraagd naar kennis en ervaring. In deze stap worden opleidingen vastgelegd, maar ook de kennis en ervaring met financiële producten zoals obligaties en aandelen.

Risicotolerantie

Op basis van de financiële situatie en de beleggingsdoelstelling(en) worden door de EPI-Engine Monte Carlosimulaties uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat er met het vermogen kan gebeuren in verschillende beursklimaten. Daarnaast bevat de SCOPE KYC Cloud Portal een psychometrische risicotolerantietest om in te schatten welk risico de cliënt acceptabel acht.

Financiele situatie

De financiële situatie is vanzelfsprekend van belang om een goede beleggingsstrategie te kiezen. Bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven worden vastgelegd.

vastleggen

De laatste stap is het kiezen van een risicoprofiel en een bijpassende beleggingsstrategie. Daarna worden alle stappen geconverteerd naar een PDF-document, die door beide partijen ondertekend kan worden.

In de onderstaande demo video's wordt stap voor stap uitgelegd hoe de inventarisatie werkt (Engels)

De KYC vraagstelling continu toetsen

Noëlle Wijnstekers is de juridisch expert voor de benodigde KYC kennis en het toetsen van de SCOPE KYC Cloud oplossing tegen de geldende regelgeving. Wijnstekers Financieel Recht zullen wij ook in de toekomst blijven consulteren voor de juridische aspecten van de SCOPE KYC Cloud oplossing en wij zullen het product regelmatig laten toetsen.
KYCMAC

brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.