Met trots kondigen wij aan dat de Amsterdamse vermogensbeheerder Wijs & van Oostveen (www.wijs.nl) de SCOPE KYC Cloud Portal in gebruik zal nemen. Wijs & van Oostveen zet hiermee een belangrijke stap in het vernieuwen van een van de belangrijkste kernprocessen van een vermogensbeheerder. Peter Schäfer van Wijs & van Oostveen licht de keuze kort toe: “Onze belangrijkste overweging is het gestructureerd vastleggen van informatie over onze cliënten die we vervolgens logisch gebruiken voor het bepalen van het beleggingsprofiel. Daarnaast biedt de gestructureerde vastlegging mogelijkheden voor het invulling geven aan nieuwe regelgeving zoals Product Governance (Mifid II) en de geschiktheidsrapportage.”

contract-signing-scope-and-wijs-en-van-oostveen

Ondertekening van het contract voor de SCOPE KYC Cloud Portal door Bas van der Veer (links) van SCOPE en Steven Sarphatie (rechts) van Wijs & van Oostveen.

Co-creatie traject

Wijs & van Oostveen is vanaf het begin betrokken geweest bij de tot stand koming van de SCOPE KYC Cloud Portal via een co-creatie traject en maakte deel uit van het expert panel.  “We hebben gezien hoe de oplossing is opgezet, uitgedacht en met name de interactie tussen de ontwerpers en makers van de software en de gebruikersdoelgroep tijdens de co-creatie sessies geeft veel vertrouwen in de toekomst van het product en de samenwerking.”, aldus Peter Schäfer.

Innovatieve oplossing

Een belangrijke component in de keuze voor de SCOPE KYC Cloud Portal is de innovatieve manier van bepalen van de risicobereidheid van de cliënt. Wijs & van Oostveen heeft reeds jaren goede ervaringen met het gebruiken van haalbaarheidsberekeningen bij het bepalen van het beleggingsprofiel. Door de berekeningen krijgt een cliënt een goed beeld van de rendementsmogelijkheden en risico’s van beleggen. Omdat de uitkomsten direct zijn gebaseerd op het vermogen van de cliënt en zijn beleggingshorizon geven de haalbaarheidsberekeningen een heel persoonlijk inzicht in de financiële toekomst van de cliënt.

Integratie en efficiency

Als onderdeel van de implementatie van de SCOPE KYC Cloud Portal wordt het systeem geïntegreerd door middel van een interface met het CRM systeem en Portfolio Management systeem, zodat de kwaliteit van de cliëntgegevens door de hele organisatie gewaarborgd is. Om de kwaliteit van de cliënt data actueel en correct te houden en het voor de cliënt makkelijk te maken om de juiste gegevens aan te leveren gaat Wijs & van Oostveen gebruik maken van Ockto (www.Ockto.nl) voor het digitaal ophalen en verwerken van cliënt data op basis van het DigID van de cliënt. SCOPE FinTech Solutions biedt de Ockto integratie aan als onderdeel van de SCOPE KYC Cloud propositie.

Wij wensen Wijs & van Oostveen heel veel succes met het in gebruik nemen van de SCOPE KYC Cloud Portal. Heeft u interesse in de SCOPE KYC Cloud Portal of wilt u meer weten? Neem dan contact op met b.vanderveer@scope.nl of bel naar 06-11400519.