Bepaalde instellingen of ondernemingen moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van Customer Due Diligence. Deze CDD-verplichtingen zijn onder meer de identiteit vaststellen van uw klant en ongebruikelijke transacties melden. Het CDD-beleid die u moet voeren hangt af van welke wetten voor u van toepassing zijn. Valt u onder de Sanctiewet of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme? Dan bent u verplicht om een integer CDD-beleid uit te voeren. 

Een goed CDD-beleid helpt u om ervoor te waken dat uw diensten worden misbruikt voor verkeerde doeleinden zoals witwassen, fraude en andere criminele activiteiten. Niet alleen moet u zelf aan de regels voldoen, maar ook uw klanten moeten zich houden aan de wet- en regelgeving. Daarom dient u alle informatie over uw klant te verzamelen, en een CDD-beleid vast te stellen. 

Enkel en alleen wat oppervlakkige informatie over uw klant vinden is onvoldoende om de wet na te komen. U moet een duidelijk beeld hebben van de persoon waarmee u zaken mee doet. Onderzoeken die u uitvoert om informatie te verzamelen zijn breed en diepgaand. Bijna ieder cliëntonderzoek ziet er anders uit. Omdat er al snel veel tijd kan zitten in het handmatig checken van uw klanten, besluiten bedrijven of instellingen om de wettelijke verplichtingen onderaan hun prioriteiten lijst te zetten. Hiermee brengt u de veiligheid van uw bedrijf in gevaar.

Om toch grip te houden is het belangrijk om uw klant te identificeren zodat u niet voor verassingen komt te staan. 

Het beleid dat u vaststelt, wordt afgestemd op de omvang en aard van uw onderneming. Daarnaast bent u verplicht deze met regelmaat te toetsen en waar nodig te actualiseren, mede op basis van de actualisering van de risicobeoordeling van uw onderneming.

Wij van SCOPE FinTech Solutions beschikken over de dienst “SCOPE CDD On Demand”. Deze dienst is speciaal ontwikkeld voor organisaties die moeten voldoen aan de Wwft en Sanctiewet, maar niet over de (IT) capaciteit en/of resources beschikken om een CDD-oplossing aan te schaffen en te implementeren. “SCOPE CDD On Demand” biedt organisaties de mogelijkheid het CDD-controle proces te outsourcen bij SCOPE FinTech Solutions. Aangeleverde (lijsten van) personen en/of relaties worden gescreend, gecontroleerd en gemarkeerd voor eventuele periodieke review. Het resultaat van de uitgevoerde controles wordt in een uitgebreid rapport per relatie opgeleverd met alle voor compliance (audit) en het klantdossier noodzakelijke gegevens.

Probeer het nu zelf uit en zorg ervoor dat u alle belangrijke informatie heeft over uw klant.