Naar aanleiding van de beleggingsrichtlijn MiFID II worden er in dit artikel een aantal veranderingen die MiFID II met zich mee brengt belicht. Vragen als ‘Waarom was deze aanscherping nodig?’ en ‘Wat zijn verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke MiFID?’ worden zo goed mogelijk beantwoord. Onze kennis van deze materie is gebaseerd op de nieuwe Know Your Customer vereisten (investeerders bescherming) die MiFIDII afdwingt. Het artikel is zeker niet volledig en de materie is bijzonder uitgebreid.     

Wat is MiFID?

MiFID is het Markets in Financial Instruments Directive. MiFID is een Europese richtlijn sinds 2007. De hoofddoelstelling van MiFID is het harmoniseren van de financiële markten in Europa. MiFID ziet toe op het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten (handel voor eigen rekening).

Een aantal doelstellingen van MiFID zijn:

 1. Het vastleggen van gedragsregels en vereisten voor investeringsmaatschappijen;
 2. Autorisatie vereisten vastleggen voor gereguleerde markten;
 3. Rapporteringseisen, die worden gesteld, om marktmisbruik te voorkomen;
 4. Een transparante handel in aandelen;
 5. Toelatingsregels definiëren om te mogen handelen in nieuwe financiële producten.

MiFID gaat ook over het beschermen van de belegger en het bewaken van de integriteit van de financiële markten. Afgeleide doelstellingen zijn; eerlijkheid, transparantie, efficiëntie en geïntegreerde financiële markten bevorderen. Hoofddoelstelling is het harmoniseren van de Europese beleggingsmarkt en beurshandel.

Wat is MiFID II?

MiFID II is een herziening van MiFID en de introductie van de nieuwe verordening MiFIR.

Markets in Financial Instruments Regulation oftewel de MiFIR is Europese wetgeving waaraan alle Europese staten moeten voldoen. Deze wet heeft als doelstelling het beschermen van zowel de financiële markten als de investeerders. De hoofd doelstelling van MiFIR is een veilig en transparant financieel ecosysteem door meer regulering, investeerders bescherming en markt transparantie.

MiFIR zorgt voor een betere bescherming van investeerders en verlaagt het risico van niet of slecht functionerende financiële markten en risico’s in het ecosysteem.

MiFIDII en de aanvullende richtlijn MiFIR zijn gericht op meer soorten bedrijven en financiële instrumenten dan beschreven onder MiFID. MiFIDII is een herziening met een bredere SCOPE dan MiFID. Op 3 januari 2018 zijn de MiFID II en de MiFIR in Nederland ingevoerd.

De herziening van MiFID is vooral bedoeld om de hoofddoelstellingen die eerder zijn bepaald bij MiFID te optimaliseren. De doelstellingen van MiFIDII zijn onder meer (maar niet compleet):

 1. Meer transparantie in de handel in financiële producten door de introductie van meer regulering voor handel in niet standaard financiële producten (non-equities) en het aanscherpen van de bestaande transparantieregels voor de handel in aandelen.
 2. MiFID II introduceert een nieuw soort handelsplatform: de Organised Trading Facility (OTF, de gereglementeerde handelsfaciliteit). In het verleden werden er transacties afgesloten op niet gereguleerde handelsplatformen. Hierdoor was er een gebrek aan transparantie over de transacties die op deze handelsplatformen worden verricht. Ook kan het klantbelang niet worden gecontroleerd.
 3. Technologische veranderingen zijn opgenomen in de MiFID zoals High-Frequency trading.  Ook hier zijn een aantal regels voor opgesteld.
 4. Het verbeteren van de bescherming van investeerders onder meer door:
 • Vooraf meer informatie te verstrekken over de (on)afhankelijkheid van hun beleggingsadvies. Onafhankelijk betekent de financiële instelling betrekt niet alleen zijn eigen producten maar ook producten van andere financiële instellingen bij zijn beleggingsadvies. Afhankelijk: De financiële instelling beperkt zich tot eigen producten bij het geven van beleggingsadvies;
 • Het verbieden van provisies en andere financiële prikkels voor de leverancier;
 • De cliënt te voorzien van een schriftelijk rapport met daarin de verantwoording over het gegeven beleggingsadvies;
 • Meer informatie over de risico’s en de strategie van hun beleggingsproducten;
 • Te beschikken over een duidelijke doelgroep omschrijving bij de aangeboden producten. Enkel producten die aansluiten bij de doelgroep mogen aangeboden worden. Indien een product gedurende de levensloop niet meer aansluit bij de doelgroep mag het product niet meer verkocht worden aan hen;
 • Nieuwe gedragsregels voor beleggingsdienstverlening. Personeel met klantcontact voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Telefoongesprekken en elektronische communicatie die betrekking hebben op het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van cliëntorders op te nemen en te bewaren voor 7 jaar;
 • De regels voor productontwikkeling gaan ook voor beleggingsondernemingen gelden;
 • Beleggingsondernemingen zijn verplicht te rapporteren over de transacties;
 • Het introduceren van nieuwe regels rondom het ontwikkelen en afbouwen van financiële producten.

Waarop is MiFID II van toepassing?

MiFID II is op heel veel zaken van toepassing, op alle professionele beleggingsdiensten en enkel de volgende beleggingsproducten: aandelen, beleggingsfondsen en obligaties.

Indien u meer informatie nodig heeft of wilt over MiFID II met name in het kader van Know Your Customer vereisten, neem dan contact met ons op.

Hoewel dit artikel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geschreven kunnen lezers van dit artikel geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt SCOPE Fintech geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.