Met de manier waarop veel vermogensbeheerders het risicoprofiel van hun klanten bepalen is veel mis. Veel meer dan beursklimaat of kennis en ervaring, bepaalt het karakter wat voor risico iemand bereid is om te nemen, ofwel wat de risicotolerantie is. Risicotolerantie verandert ook niet naarmate iemand ouder wordt, het beursklimaat gunstiger wordt of iemand meer ervaring krijgt met beleggen. Er moet meer aandacht besteed worden aan het bepalen van het risicoprofiel op basis van risicocapaciteit, risicotolerantie en het benodigde risico. Alleen op die manier kan een langdurige en waardevolle klantrelatie worden opgebouwd

Paul Resnik, oprichter van FinaMetrica

De risicotolerantie

Dat was in een notendop de boodschap die Paul Resnik trachtte over te brengen tijdens de masterclass risicotolerantie 12 februari jl. bij ARTIS. Paul Resnik is een wereldwijde autoriteit op het gebied van risicotolerantie. Met zijn bedrijf FinaMetrica heeft hij een psychologische risicotolerantie test ontwikkeld waarmee de risicobereidheid van de cliënt kan worden vastgesteld. Onder andere Goldmann Sachs en DBS BlackRock maken gebruik van de risicotolerantie test van FinaMetrica.

 

Vermogensadviseurs zijn geneigd om hun eigen risicotolerantie op hun cliënten te projecteren. – Paul Resnik

In de praktijk worden vaak worden niet goed geformuleerde vragen en scenario analyses gebruikt om risicobereidheid vast te stellen. Deze scenario analyses zijn moeilijk te begrijpen, waardoor het risico ontstaat dat mensen de antwoorden op de vragen gaan gokken. Een consequentie van het gokken is dan mensen niet stil staan bij wát de vraag werkelijk inhoudt voor het neerwaartse risico van hun vermogen. Hierdoor kan de risicobereidheid (veel) hoger uit vallen dan deze daadwerkelijk is.

Een andere veelvoudig gemaakte fout is dat er weinig onderscheid gemaakt tussen de risicotolerantie van partners, constateert Resnik. Er wordt gevraagd aan beide partners gevraagd om een psychologische risicotolerantie test in te vullen. De risicotolerantie tussen partners kan enorm verschillen. Uit onderzoek over miljoenen personen blijkt namelijk dat vrouwen een significant lagere risicotolerantie hebben dan mannen. Ook wordt er vaak geen aandacht besteed aan de inconsistenties tussen de antwoorden van beide partners. Het resultaat is dat één van de twee zich niet comfortabel voelt met de manier waarop het vermogen wordt belegd. De kans wordt hierdoor groter dat klanten ontevreden zijn over hun vermogensbeheerder en hun vertrouwen in de vermogensbeheerder verliezen. Vertrouwen is een van de belangrijkste factoren voor een langdurige klantrelatie.

Grafiek van FinaMetrica over de risicotolerantie van mannen en vrouwen. De blauwe lijn is de gemiddelde risicotolerantie van mannen en de roze lijn van de vrouwen.

 

Resnik haakte ook in op het ethische aspect van het vermogensbeheerderschap. “Wilt u, als gerespecteerde vermogensbeheerder, er niet alles er aan doen om te voorkomen dat u verkeerd advies geeft aan je clienten?” vroeg hij aan de zaal. De drie factoren waar rekening mee gehouden moet worden bij het opstellen van een juist risicoprofiel zijn:

  • Het benodigde risico: het risico wat nodig is om bepaalde vermogensdoelstellingen te halen
  • De risicocapaciteit: welk risico kan een cliënt lopen met zijn/haar vermogen?
  • De risicotolerantie: welk risico is een cliënt bereid om te nemen?

De SCOPE KYC Cloud Portal

In de SCOPE KYC Cloud oplossing zijn alle aspecten van het vaststellen van een risicoprofiel verwerkt. De FinaMetrica test bepaalt de risicotolerantie. Op basis van de uitkomsten kunnen bepaalde risicoprofielen uitgeschakeld worden. De EPI-engine voert een Monte-Carlosimulatie uit waar voor verschillende beursscenario’s de rendementen van de beleggingen berekend kunnen worden. Deze Monte-Carlosimulatie worden gemaakt op basis van parameters die de vermogensbeheerder zelf invoert. Met duidelijke graphics wordt aan de cliënt getoond of de vermogensdoelstelling gehaald kan worden op basis van de risicobereidheid en –capaciteit.

Oprecht bezig zijn met het opstellen van een correct risicoprofiel voor uw clienten zorgt er niet alleen voor dat zij tevreden zijn, maar ook dat u rustig kan slapen ’s nachts.” Sluit Resnik zijn verhaal af in de Sterrenzaal van ARTIS.

Meer informatie over de SCOPE KYC Cloud oplossing
Wil je meer weten over de SCOPE KYC Cloud oplossing of de integratie met FinaMetrica? Neem contact met Bas van der Veer via 023-5179200 of b.vanderveer@scope.nl.

Voor meer informatie over FinaMetrica bezoek www.riskprofiling.com.