SCOPE KYC Cloud Portal is nu inclusief Emily Portfolio informatie.

Deze zomer toen veel Nederlanders op het strand lagen, heeft MIJN Effecten uit Purmerend de SCOPE KYC Cloud Portal geïmplementeerd. De doelstelling voor MIJN Effecten is het verder professionaliseren en uitbreiden van haar service en dienstverlening aan cliënten en eventueel aan collega vermogensbeheerders.

Een belangrijk nieuw onderdeel van de KYC-omgeving van MIJN Effecten is de integratie met het portfoliomanagementsysteem/backofficesysteem Emily. Het portfoliomanagementsysteem Emily is ontwikkeld door Hillhorst & Zoon LLC.

Het eindresultaat voor de cliënten van MIJN Effecten is dat zij over hun eigen digitale kluis beschikken. In deze digitale kluis staan alle – voor de cliënt – belangrijke zaken opgeslagen wat betreft zijn of haar KYC-dossier. Alle communicatie, alle relevante documenten en de actuele stand van de portefeuille zijn op deze manier eenvoudig beschikbaar voor de cliënt in één omgeving.

Het in gebruik nemen van de SCOPE KYC Cloud Portal in combinatie met Emily biedt veel voordelen voor zowel MIJN Effecten als de cliënten van MIJN Effecten. Cliënten krijgen bijvoorbeeld inzagen in alle belangrijke documenten zoals maandrapportages, facturen etc. en zij krijgen inzage in al hun eigen gegevens in verband met de AVG.  Deze gegevens kunnen cliënten zelf aanpassen. Deze aanpassingen worden automatisch doorgegeven aan de vermogensbeheerder. Ook hoeven cliënten niet meer voor elke aparte rekening in te loggen bij depotbanken, in de SCOPE KYC Cloud Portal krijgen zij een geconsolideerd overzicht van alle portefeuilles en transacties.

Voor MIJN Effecten wordt het beheren van cliënten gemakkelijker doordat er altijd een volledig en recent cliëntprofiel beschikbaar is. Als zij iets willen delen met de cliënt wordt dat ook via de SCOPE KYC-omgeving gedaan. De cliënt kan zelf ook documenten toevoegen die nodig zijn voor het klantdossier. Fraudegevoelige mediums zoals e-mail worden voor documenten met potentiele vertrouwelijke informatie door de SCOPE KYC Cloud Portal buitenspel gezet.

Door de Emily integratie beschikt MIJN Effecten nu over de mogelijkheid om samen met SCOPE marketing technology b.v. de integratie tussen Emily en de SCOPE KYC Cloud Portal aan te bieden als oplossing aan andere geïnteresseerde vermogensbeheerders. Hierdoor worden de kosten van de operatie voor vermogensbeheerders zo laag mogelijk gehouden.

Wilt u dat uw KYC-systeem voldoet aan de nieuwste wet- en regelgeving zoals MiFID II en de AVG? Dat uw cliënten op een veilige en innovatieve manier hun KYC-dossier kunnen invullen? Neem dan contact met ons op.