Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen dat ze zijn?’ In het bedrijfsleven moeten we actieve stappen ondernemen om onze klanten en de risico’s te kennen. Customer Due Diligence is een onmisbaar onderdeel geworden om deze stappen te ondernemen.

Om deze stappen te ondernemen hoeft u niet meteen uzelf omscholen tot CDD-specialist, maar het is wel belangrijk dat deze stappen worden uitgevoerd. Hiermee voorkomt u hoge boetes en reputatieschade.

De stappen die u moet doorlopen hangen af van de wettelijke verplichtingen waar uw instelling of onderneming aan moet voldoen. Hieronder vallen de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme.

De Sanctiewet

De Sanctiewet is van toepassing op onder meer aanbieders cryptodiensten, afwikkelondernemingen, banken, bellegingsinstellingen, bellegingsondernemingen, betaalinstellingen, clearinginstellingen, elektronischgeldinstellingen, pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen, trustkantoren, verzekeraars en wisselinstellingen. In Nederland is de Sanctiewet 1977 de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen. Deze Sanctiewet is een zogenaamde kaderwet die de mogelijkheid biedt om ter voldoening aan de verdragen of internationale afspraken algemene maatregelen van bestuur op te leggen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme is van toepassing op onder meer banken, financiële instellingen (bijvoorbeeld leasemaatschappijen), kredietinstellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, levensverzekeraars en bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en elektronischgeldinstellingen, trustkantoren, registeraccountants, accountant & administratieconsulenten, advocaten, notarissen, makelaars, casino’s, betaaldienstagenten, domicilie & verleners, belastingadviseurs, juridische dienstverleners, administratiekantoren, creditcardmaatschappijen en taxateurs van onroerende zaken.

De oplossing

Als u moet voldoen aan éen van deze wetten, maar u niet genoeg capaciteiten heeft om het controleproces zelf uit te voeren, bieden wij een perfecte oplossing voor u. CDD On Demand is voor alle instellingen die op een eenvoudige, snelle, goede en goedkope manier personen willen controleren in het kader van de WWFT en Sanctiewet zonder een contract af te sluiten en installatie van software. U hoeft alleen een aantal credits aan te schaffen om met de dienst te kunnen werken.

SCOPE CDD On Demand is ontwikkeld voor ondernemingen of instellingen die moeten voldoen aan de wettelijke CDD-verplichtingen omtrent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet.

Wij helpen u te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.

Better be safe than sorry!