Veel financiële instellingen hebben momenteel een achterstand bij het uitvoeren van de wettelijk verplichte Customer Due Diligence (CDD) voor hun cliënten. Customer Due Diligence bestaat uit een aantal wettelijk voorgeschreven integriteitscontroles, die uitgevoerd moeten worden, in het kader van de WWFT. Er is veel vraag naar een snelle betrouwbare oplossing, die in CDD getrainde medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van de vereiste werkzaamheden.

CDD heeft veel facetten namelijk onder meer het identificeren van de (nieuwe) rekeninghouder, het onderzoeken van de rol van de rekeninghouder in het maatschappelijk bestel, de relaties van de rekeninghouder met organisaties en het zoeken naar publiek beschikbare (negatieve) informatie over de nieuwe rekeninghouder of zijn relaties. De CDD controle moet ook reproduceerbaar zijn, daarmee wordt bedoeld dat bewezen moet worden dat het onderzoek heeft plaats gevonden. Ook wordt het cliënt risico voortdurend beoordeeld door middel van een algoritme. CDD moet periodiek herhaald worden. Een CDD check gebeurt momenteel grotendeels handmatig. 

Het gaat dus om het kunnen opvragen en het gestructureerd aanbieden van volledige, betrouwbare CDD informatie over personen, bedrijven, organisaties, risicolanden etc. in de Cloud. Hiervoor zijn nodig een of meer betrouwbare leveranciers van de CDD informatie en robuuste software, die de vraag- en antwoord functionaliteit afhandelt maar alles ook reproduceerbaar logt.

Voor CDD zijn kenniscomponenten ontwikkeld door SCOPE FinTech Solutions, waar mee gecommuniceerd kan worden in de Cloud.  Dit om specifieke persoon- of bedrijf gerelateerde gegevens op te halen als PEP, UBO’s, Adverse media enz. Ook worden andere publiekelijk toegankelijke kennistabellen geraadpleegd bijvoorbeeld om geografische aspecten te bekijken van een klant of een transactie.

Het resultaat is een enorme versnelling en kwalitatieve verbetering van CDD. Ook wordt het Customer boarding proces volledig gedocumenteerd voor een eventuele controle en wordt er gerappelleerd als het proces opnieuw moet worden uitgevoerd. Het is mogelijk om alle informatie digitaal te exporteren voor bijvoorbeeld een BackOffice- of een CRM-systeem. Snel, veilig en betrouwbaar customer boarden dus.

Over SCOPE FinTech Solutions

SCOPE FinTech Solutions is een handelsnaam van SCOPE marketing technology B.V. SCOPE FinTech  is met diverse producten waaronder CRM en de SCOPE KYC Cloud Portal vooral  actief bij financiële instellingen. SCOPE marketing technology is gevestigd in Hoofddorp.

Customer boarding is de verzamelnaam voor het accepteren van nieuwe cliënten in diverse branches. Onder de verzamelnaam Customer boarding vallen onder andere ook Customer Due Diligence (CDD) en Anti Money Laundering (AML/WWFT) controles. Customer boarding bestaat uit een groot aantal handelingen (een workflow) en een risicoanalyse, die uitgevoerd moet worden voordat een nieuwe cliënt kan worden geaccepteerd of een bestaande cliënt kan worden behouden voor een financiële instelling.