Op donderdag 20 juli jl. heeft SCOPE marketing technology de volgende stap gezet in het ontwikkelproces van haar nieuwe SCOPE Know Your Customer Cloud oplossing. Naast het Know Your Customer gedeelte wordt de software uitgebreid met functionaliteiten en integraties om het customer onboarding proces te ondersteunen en efficiënter te laten verlopen.

Overzicht van de stappen

KYC-STEPS

 

Waar in de SCOPE KYC Cloud oplossing de persoonlijke gegevens, de kennis & ervaring, de financiële positie, de doelstelling & vermogen centraal staan en wordt afgesloten met een keuze voor het risicoprofiel van de klant, gaat het in de customer onboarding een paar stappen verder. Zaken die in de customer onboarding aan bod zullen komen zijn onder andere een verrijking van het klantprofiel, de risicoclassificatie, de Customer Due Diligence (CDD) checks, het aangaan van de overeenkomst en de periodieke evaluatie hiervan.

1. Verrijking klantprofiel

Voor alle personen die betrokken zijn bij een rekening moeten de gegevens worden vastgelegd voor de CDD-processen. Dit betekent de eigenaren (natuurlijke personen of bedrijf), gevolmatigden en de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s). In de huidige SCOPE KYC Cloud oplossing worden NAW-gegevens, het te beleggen vermogen en de herkomst van het vermogen geïnventariseerd. In het customer onboarding proces wordt hier dieper op ingegaan door onder andere gegevens vast te leggen als gekoppelde bedrijven en personen (UBO identificatie), de aard en doel van de relatie en paspoort/ID gegevens.

2. Risicoclassificatie

In de tweede stap in het customer onboarding proces wordt bepaalt tot welke risicoclassificatie de klant behoort, o.b.v. gegevens die vastgelegd zijn in de SCOPE KYC Cloud oplossing en de verrijking van het klantprofiel. Waar in de SCOPE KYC Cloud oplossing de klant het risicoprofiel heeft gekozen, wordt de risicoclassificatie in het customer onboarding proces bepaalt door de depotbank. Voor de risicoclassificatie zijn zaken belangrijk als de omvang van het te beheren vermogen, het land van de ingezetene, de branche en het beroep van de klant. Op basis van deze gegevens kan een decision engine worden ingezet om te bepalen tot welke risicocategorie een klant behoort.

De eerste bijeenkomst voor de ontwikkeling van de Customer Onboarding oplossing was 20 juli jl.

3. Customer Due Diligence

Op basis van de risicoclassificatie van een klant worden er bepaalde Customer Due Diligence (CDD) checks uitgevoerd welke voor elk risico weer anders zijn. Voor het uitvoeren van CDD checks zijn zaken als ID controles, Sanctielijsten, VIS Eva Worldcheck en Google belangrijke bronnen. In de Customer Onboarding module van de SCOPE KYC Cloud oplossing wordt automatisch gecontroleerd of klanten voorkomen op EU sanctielijsten en wordt een zogenaamde PEP check doorlopen.

4. Overeenkomst aangaan

Na het doorlopen van de benodigde stappen wordt door de vermogensbeheerder (en depotbank) bepaalt of de klant en zijn vermogen geaccepteerd wordt. Indien dit zo is zal een overeenkomst aangegaan worden, waarbij de klant akkoord gaat met de voorwaarden voor de dienstverlening en wordt de rekening aangemaakt. Deze uiteindelijke stap moet zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden zodat een klant bijna op afstand een rekening kan afsluiten.

In de document voorziening wil een vermogensbeheerder zo min mogelijk last leggen op de klant om alle documenten aan te leveren. Hiervoor is het belangrijk dat de klant op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier alle juiste documenten snel kan opsturen naar de vermogensbeheerder.

Benieuwd naar de ontwikkelingen op dit gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief via marketing@scope.nl.