Pilot
Met trots kondigen SCOPE FinTech Solutions en Ockto de start van een pilot traject aan waarbij de SCOPE KYC Cloud Portal een koppeling maakt met het Ockto. Met de Ockto app verzamelen consumenten eenvoudig hun gegevens en delen deze digitaal met de adviseur. Het pilot traject is op 1 oktober 2018 gestart en zal in samenwerking met een aantal geselecteerde klanten worden doorlopen.

De koppeling tussen het Ockto platform en het SCOPE KYC Cloud Portal biedt voor zowel de cliënt als de financiële dienstverlener enorme voordelen voor wat betreft het invoeren en onderhouden van informatie die nodig is in het Know Your Customer inventarisatie proces.

Wat is Ockto?
Voor het aanvragen van een hypotheek, het afsluiten van een verzekering of het maken van een financiële planning zijn veel gegevens nodig over de consument en zijn huishouden. Momenteel gaat er veel tijd verloren aan het zoeken, verzamelen, invullen en controleren van al deze informatie. Zonde, want deze informatie is gewoon digitaal beschikbaar bij de overheid en financiële instellingen. Met Ockto verzamelt de consument eenvoudig zijn of haar eigen gegevens bij deze digitale bronnen en deelt ze digitaal met de adviseur

Aanleiding
Het uitvoeren van de KYC inventarisatie is een wettelijke verplichting vanuit MiFID en in het belang van zowel de cliënt als de adviseur. Hierdoor is dat de basis onder het beleggingsadvies nauwkeurig en goed. Desondanks blijkt dat het in de praktijk veel tijd kost om alle informatie te vergaren, netjes vast te leggen en hierbij niets over het hoofd te zien.

Vanuit het oogpunt van de SCOPE KYC Cloud Portal wordt voortdurend gewerkt aan het makkelijker, sneller en kwalitatief beter invoeren en verwerken van de data uit het inventarisatieproces. Onderdeel hiervan is het verkennen van de markt op componenten die kunnen bijdragen aan deze doelstelling. Scope ziet daarom in Ockto een interessante businesspartner.

Hoe werkt Ockto?
Met de Ockto app logt de consument in op de websites waar zijn of haar financiële gegevens staan (zoals de Belastingdienst of het UWV). Ockto verzamelt steeds de benodigde gegevens en toont ze in de app. Nadat de gegevens zijn verzameld kiest de consument er zelf voor om deze met de adviseur te delen. Vervolgens kan de adviseur deze informatie gebruiken in het Know Your Customer inventarisatieproces.

Een Ockto-sessie met de consument

 

 

Voorafgaand aan het periodieke review gesprek over het risicoprofiel en de daaraan gekoppelde beleggingsportefeuille kunnen gegevens op dezelfde wijze geüpdatet worden. Zo kan het review gesprek plaatsvinden op een geactualiseerd KYC-dossier.

 

 

 

 

Beschikbaarheid voor de markt

De verwachting is dat het pilot traject aan het einde van het vierde kwartaal van 2018 wordt afgerond en per 1 januari 2019 de oplossing voor de rest van de markt beschikbaar komt. Indien u geïnteresseerd bent in het inzetten van de combinatie van SCOPE KYC en OCKTO, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij SCOPE FinTech Solutions via www.scope.nl. Als onderdeel van de pilot zullen wij over de voortgang en bevindingen communiceren, houdt het nieuws in de gaten dus!