De risicobereidheid van de cliënt bestaat uit het verlies dat een cliënt kan dragen en het risico dat de cliënt wil accepteren. Omdat deze elementen tegenstrijdig kunnen zijn, zullen ze apart beoordeeld moeten worden. Het maximale risicoprofiel beperkt het aantal profielkeuzes.

Hoeveel risico kan een cliënt lopen?                                                                                                                                                                                   De risicohouding van de klant is een van de lastigste aspecten van het klantbeeld. Het is belangrijk dat dit risico concreet gemaakt wordt. Het grootste risico van beleggen voor de cliënt, is het risico dat de doelstelling niet gehaald wordt.

Voor het concreet maken van de risicobereidheid, oftewel hoeveel risico de cliënt wil lopen, maakt de SCOPE KYC Cloud oplossing gebruikt van scenario analyses. Aan de hand van de uitkomsten van verschillende scenario’s geeft dit de cliënt inzage in de verhouding tussen rendement en risico. De cliënt kan zo tot een afgewogen beslissing komen over welk risico hij/zij wilt lopen. De scenario’s moeten inzicht geven in de financiële consequenties bij het realiseren van een lager of hoger vermogen op de einddatum. Op deze manier komt de adviseur erachter welk risico voor de klant nog acceptabel is.

 

Subjectieve risicobereidsbepaling; emotie en te verwachten gedrag in beeld

Naast de objectieve risicobereidheid, die vooral gebaseerd is op cijfers en het vermogen om verliezen te dragen, is er ook een subjectieve risicobereidheid. Hoe gaat de klant om met verlies van waarde in een dalende beurs? De meeste vermogensbeheerders doen geen onderzoek naar de subjectieve risicobereidheid. De AFM zo blijkt uit is ook van mening dat een subjectief risicobereidheid onderzoek een onderdeel zou moeten zijn van elke KYC-inventarisatie. Dit blijkt uit diverse publicaties en presentaties.

Op het gebied van subjectieve risicobereidheid werkt SMT samen met FinaMetrica. FinaMetrica heeft een vragenlijst samengesteld van twaalf eenvoudig te beantwoorden vragen. Op basis van de antwoorden wordt een profiel samengesteld van de belegger. Deze software is wetenschappelijk onderbouwd, is inmiddels meer dan een miljoen keer gebruikt en is zelf lerend.

Het FinaMetrica profiel dicteert en beperkt de mogelijke samenstellingen van de portefeuille door bijvoorbeeld een maximaal percentage aandelen te bepalen voor het risicoprofiel.