De SCOPE KYC Cloud oplossing is ontwikkeld als een selfservice toepassing. Hier zijn twee redenen voor, namelijk:

 1. Tijdswinst en kwaliteitsverbetering: een KYC-inventarisatie of een adviesgesprek kan beter voorbereid worden als de cliënt zijn of haar eigen gegevens invoert. Om het invoeren van informatie zo makkelijk mogelijk te laten verlopen en een optimale cliëntervaring te krijgen werkt het SCOPE KYC Cloud oplossing intuïtief en gemakkelijk. De userinterface van SCOPE KYC Cloud oplossing is het visitekaartje van uw bedrijf naar uw relaties toe. Er is gekozen voor een wereldstandaard namelijk, Google Material Design.
 2. De nieuwe wet- en regelgeving speelt een rol. De GDPR dwingt onder meer af dat uw cliënten inzage krijgen in de vastgelegde klantgegevens en dat er sprake moet zijn van een doelbeperking.

Persoons- en bedrijfsgegevens

De cliëntinventarisatie wordt geregeld door middel van een invoerwizard. De invoerwizard moet stap voor stap doorlopen worden en loodst zo de persoon die het invoert door het proces heen. De eerste stap voor natuurlijke personen is het invoeren van de persoonlijke situatie. In het geval van een rechtspersoon worden eerst de gegevens van de organisatie ingevoerd met de bijbehorende contactpersonen.

 

Om de gebruiker te assisteren bij het gemakkelijk en correct invoeren van gegevens beschikt de SCOPE KYC Cloud oplossing over allerlei handige features, zoals:

 1. Het automatisch afbreken en verdelen van de volledige naam over de vereiste invoervelden
 2. Controle op correct gebruik van hoofdletters en spelling,
 3. Het automatisch aanvullen van het adres op basis van postcode en huisnummer.

Voor het invoeren van rechtspersonen beschikt de SCOPE KYC Cloud oplossing over twee mogelijkheden:

 1. Het ophalen van informatie uit de SCOPE VICARD-database waarin ruim 3,5 miljoen bedrijven en 7 miljoen contactpersonen zijn opgenomen.
 2. Het uitlezen van een KvK formulier in pdf-formaat.

 

Kennis en ervaring 

Er is inzicht nodig in de mate waarin personen de adviezen begrijpen en doorzien. Onder meer de volgende zaken worden gevraagd per persoon:

 1. Het hoogst genoten opleidingsniveau en of er een diploma is behaald;
 2. De huidige – en voorgaande functie;
 3. Beleggingskennis en –ervaring;
 4. Kennis van financiële instrumenten.

Het is van belang om in te schatten in hoeverre een persoon begrijpt wat voor soort risico’s er gelopen kunnen worden met welke soort belegging. In de SCOPE KYC Cloud oplossing wordt de kennis en ervaring per persoon vastgelegd. Dit gebeurt omdat er meerdere rekeningen kunnen lopen binnen een cliëntrelatie en personen wel of niet een rol bij die rekeningen. De voor de rekening relevante kennis en ervaring van de juiste personen moet meegenomen worden bij de afwegingen en de informatievoorziening met betrekking tot het advies.

De SCOPE KYC Cloud oplossing stelt alle door de toezichthouders vereiste vragen over het huidig en vorige beroep, opleidingsniveau en kennis van en ervaring met financiële producten en instrumenten. Er zijn memovelden beschikbaar om toelichting op kennis en ervaring te noteren en het gesprek wat met de cliënt is gevoerd vast te leggen.