Niks is zo vervelend als een onjuist advies geven omdat u over beperkte informatie beschikt. Als voorbeeld oordeelt de Geschillencommissie van Kifid dat een verzekeringstussenpersoon zelf de veroorzaakte schade moet vergoeden, omdat deze persoon twee consumenten slecht beleggingsadvies heeft gegeven. Om dit soort zaken te voorkomen raden wij u aan om onze SCOPE KYC Cloud Portal aan te schaffen.

SCOPE KYC Cloud Portal is de oplossing die cliënten en adviseurs van vermogensbeheerders in staat stelt om op een gebruikelijke, efficiënte en veilige manier informatie uit te wisselen ten behoeve van het cliëntarisatie proces. Wij hebben een generieke marktstandaard voor Know Your Customer ontwikkelt die voldoet aan de wet- en regelgeving.

Het is belangrijk dat de risicohouding van de klant concreet wordt gemaakt. Het grootste risico van beleggen voor de cliënt, is het risico dat de doelstelling niet gehaald wordt. Daarom worden er scenario’s geschetst met behulp van Monte Carlo-simulaties waarin duidelijk wordt wat de verhouding is tussen rendement en risico. Zo kan de cliënt zelf bepalen welk risico hij/zij wil lopen. Op deze manier kan de adviseur op de juiste manier zijn/haar cliënten adviseren.

Naast de objectieve risicobereidheid is het in kaart brengen van de subjectieve risicobereidheid minstens zo belangrijk. In de SCOPE KYC Cloud Portal kunt u deze subjectieve risicobereidheid van uw klanten bepalen op basis van bewezen risicotolerantietests van FinaMetrica.

Om schade te voorkomen zorgt de SCOPE KYC Cloud Portal dat u over ruime informatie beschikt over uw cliënten. Zo zullen er geen vervelende miscommunicaties kunnen plaats vinden.