Er is weer nieuwe en aangescherpte wet- en regelgeving onderweg.  De toezichthouders worden steeds actiever, werken internationaal samen en hebben steeds meer invloed op de gang van zaken in de financiële sector. Na MiFID II wordt in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel AVG/GDPR genoemd) van kracht.

Donderdag 5 april j.l. vond een ledenbijeenkomst plaats van de Vereniging voor Vermogensbeheerders & Adviseurs (VV&A), waarin het onderwerp AVG centraal stond. Deze ledenbijeenkomst werd zeer goed bezocht, wat wel aangeeft dat het onderwerp erg leeft binnen de branche. “Het zou leuk zijn als wij ons weer eens met cliënten bezig kunnen houden” is een veel gehoorde opmerking in de branche. Hoe moeten we deze nieuwe wetgeving nu zien: afleiding of aanleiding om ons met de klant bezig te houden?

Europese vlag GDPR

 

De oplossing: de SCOPE KYC Cloud Portal

De beste oplossing voor de AVG is een customer portal waarin u informatie deelt met uw cliënten, zoals de SCOPE KYC Cloud Portal. In de eerdergenoemde VV&A vergadering is dit meerdere keren benoemd door de heer Jean Paul van Schoonhoven, spreker over dit onderwerp tijdens de bijeenkomst.

Met de SCOPE KYC Cloud Portal kunt ook u snel (grotendeels) MiFID II, AVG-compliant worden. Er is tevens een geïntegreerde CRM-oplossing beschikbaar om de klant centraal te stellen in uw bedrijf. Dit alles kan snel en efficiënt met software van SCOPE marketing technology b.v.

De SCOPE KYC Cloud Portal is ontwikkeld om het KYC-proces te faciliteren binnen het wettelijke kader van MiFIDII en de GDPR. De SCOPE KYC Cloud Portal is geïntegreerd met Monte Carlo simulatiesoftware en de wereldberoemde FinaMetrica risicotolerantietest. De SCOPE KYC Cloud Portal verschaft uw cliënt tevens toegang tot de in uw systeem opgeslagen cliënt gegevens.

“Het zou leuk zijn als wij ons weer eens met de cliënten bezig kunnen houden.”

SCOPE 4 Vermogensbeheer CRM

SCOPE4 Vermogensbeheer CRM zet de cliënt centraal in uw bedrijf en alle medewerkers hebben toegang tot het centrale cliënt relatieprofiel en de contacthistorie. SCOPE Vermogensbeheer CRM is geïntegreerd met de SCOPE KYC Cloud Portal en uiteraard zijn beide systemen aantrekkelijk geprijsd.

De SCOPE KYC Cloud Portal is snel te implementeren. De SCOPE KYC Cloud Portal is een SaaS-oplossing die al door veel vermogensbeheerders is getest en beproefd. Na het invoeren van een aantal bedrijfsspecifieke parameters kunt u beginnen. Indien beschikbaar kunnen er klantgegevens geconverteerd worden en opgeslagen in de SCOPE KYC Cloud Portal. Een bijkomend voordeel: u bent ook weer met uw klanten bezig.

Résumé

Zie de wet- en regelgeving niet als een bedreiging of een kostenpost maar als een kans om uw klant weer centraal te zetten. Het is een prima aanleiding voor klantcontact. Wij helpen u graag! Neem contact op met SCOPE marketing technology b.v. via de contactpagina of stuur een mail naar marketing@scope.nl