SCOPE marketing technology heeft besloten om de onlangs uitgebrachte SCOPE KYC Cloud oplossing uit te breiden met Customer Boarding functionaliteiten teneinde het volledige proces wat een vermogensbeheerder of financiële instelling doorloopt bij het binnenhalen van een nieuwe klant te ondersteunen. Gezien het zeer voorspoedige verloop van de product ontwikkeling van de Know Your Customer oplossing zal reeds in de zomermaanden de eerste co-creatie sessie plaatsvinden voor het Customer Boarding proces.

Datum, tijd en plaats

De co-creatie sessie zal plaatsvinden op donderdag 20 juli a.s. van 14:00 – 17:00 op Wijkermeerstraat 5 te Hoofddorp

Doelstelling van de sessie

In kaart brengen van het proces “customer boarding”, de stappen erin en alle gerelateerde requirements van onze doelgroep relaties in de financiele markt, met als bedoeling de ondersteuning van dit proces vanuit de software.

Toetsen van ons eigen proces / ontwerp aan de aanwezige marktpartijen om te bekijken of er zaken ontbreken, anders moeten, kortom komen tot een volledig plaatje.

Doelgroep van de co-creatie sessie Customer Boarding

Het Customer Due Diligence-proces ( hierna CDD) is grotendeels regelgeving-gebaseerd / juridisch van aard. De meeste input wordt verwacht van de mensen vanuit de compliance hoek. Met name de depotbanken hebben dit soort processen tot in detail (goed) geregeld.

Veel kleinere vermogensbeheerders leunen grotendeels op de depotbanken als het gaat om CDD. Een aardige invalshoek is om te kijken naar partijen die een eigen giro hebben. In dat geval is de CDD de volledige verantwoordelijkheid van de beheerder.

Opzet/Agenda van de sessie

  1. Korte introductie met voorstelrondje en doel en opzet van de middag.
  2. Presentatie als discussie stuk gebruiken om stap voor stap het proces door te gaan en te bespreken. Inhoudelijke voorbereiding van deze presentatie door Koen en Mark met toezicht van Peter Schafer, basis document is al beschikbaar?
    1. Hebben we alle CDD checks die noodzakelijk zijn
    2. Hoe loopt de flow van de CDD processen (informatie verzamelen, informatie checken, goedkeuren (depotbank/beheerder) en afronden)
    3. Hoe moet de risicoindeling worden ingericht. Depotbanken hanteren daarvoor andere maatstaven. Kunnen we komen tot een algemene of juist een configureerbare?
  3. SCOPE marketing technology notuleert, maakt verslag van de bijeenkomst