De algemene trend is dat vermogensbeheerders aan steeds meer eisen moeten voldoen om compliant te zijn met de wet- en regelgeving. Neem bijvoorbeeld de introductie van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive, de Europese beleggingsrichtlijn) in januari 2018. Deze zal leiden tot toenemende druk op het businessmodel van vermogensbeheerders, omdat compliant zijn met de wet- en regelgeving veel tijd, geld en inzet kost.


MiFID II
SCOPE werkt samen met Hart Advocaten inzake het voldoen aan de inventarisatie-eisen die worden gesteld vanuit de MiFID wetgeving. MIFID II bepaalt weinig nieuws over het inwinnen van klantinformatie en bevat op een aantal punten slechts een verduidelijking ten opzichte van MIFID I.

MiFID II Geschiktheidsrapport

Er zijn wel enkele zaken binnen MiFID II die de SCOPE KYC Cloud oplossing raken, zoals het geschiktheidsrapport. Dat is een schriftelijk rapport over het gegeven advies. In de geschiktheidsbeoordeling geeft een adviseur/vermogensbeheerder aan waarom het uiteindelijk gegeven advies past bij de klant.

De SCOPE KYC Cloud oplossing legt de door de vermogensbeheerder opgestelde geschiktheidsrapport vast als onderdeel van de KYC-inventarisatie en het adviestraject van de cliënt.

het MiFID II-geschiktheidsrapport willen wij gaan uitbreiden met behulp van FinaMetrica

De begrijpelijkheidstoets

Een ander element van de MiFID wetgeving is de begrijpelijkheidstoets. Dit betekent dat informatie of vragen die aan een cliënt of gebruiker gepresenteerd worden altijd in begrijpelijke taal moet zijn opgesteld.

Binnen de SCOPE KYC Cloud oplossing is dit opgelost door een userinterface te ontwikkelen die intuïtief en gebruiksvriendelijk is, maar daarnaast wordt de cliënt ook bijgestaan door extra hulpmiddelen zoals:

1. Een introductiescherm met uitleg wat het KYC-proces inhoudt, welke stappen in het proces doorlopen worden en waarom de vragen gesteld worden;

2. Bij elk onderdeel van het KYC-proces wordt een introducerende toelichting en uitleg gegeven.
Aan de hand van pop-upschermen met extra uitleg over de komende stap en de beslissing die hier eventueel genomen moet worden.