De relatie tussen een vermogensbeheerder en haar cliënten is voor een belangrijk deel gebaseerd op vertrouwen. Dit vertrouwen staat onder druk op het moment dat beleggingsresultaten tegenvallen en het vermogen van de cliënt minder goed rendeert dan ooit ten tijde van het adviesgesprek is besproken. Op dit soort momenten komt vaak ook de “ware of echte” risicobereidheid van de cliënt naar boven. In veel gevallen blijkt deze niet overeen te komen met de risicobereidheid ten tijde van het adviesgesprek.

Een van de meest voorkomende praktische issues van een Know Your Customer inventarisatie is het vaststellen van de risicobereidheid van een cliënt. De risicobereidheid valt hierbij uiteen in:

  • Het risico dat de cliënt kan dragen (objectieve risicobereidheid);
  • Het risico dat de cliënt wil lopen (subjectieve risicobereidheid)

KYC introductieplaatje

 

Objectieve risicobereidheid

Om de mate van risico dat de cliënt nu en in de toekomst kan dragen te kunnen beoordelen, is inzicht in zijn huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie noodzakelijk. Dit brengt de adviseur zo goed mogelijk in kaart aan de hand van de huidige en toekomstige inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de cliënt. Daarnaast zijn de persoonlijke situatie zoals de leeftijd, carrière en toekomstperspectief natuurlijk van belang. Op basis van deze feiten kan de maximale objectieve risicobereidheid bepaald worden door de vermogensbeheerder.

Subjectieve risicobereidheid

Dit zegt echter niets over de subjectieve risicobereidheid ofwel het risico dat de cliënt wil lopen. De AFM schrijft over het bepalen van de subjectieve risicobereidheid voor dat in ieder geval de volgende zaken met de cliënt besproken dienen te worden:

  • Welk bedrag is de client bereid maximaal te verliezen? Dit vraag je om het risico tastbaar te maken. Laat de client als voorbeeld een “2008” scenario zien die zich op het einde van de looptijd voordoet.
  • Welke tussentijdse schommelingen zijn acceptabel? (Ter voorkoming van tussentijdse aanpassingen in de portefeuille door de gemoedstoestand van de cliënt)
  • Hoe erg is het voor de cliënt als de doelstelling niet wordt gehaald? Bij niet-concrete doelen (rendement) is het uitvragen van de rendementsdoelstellingen belangrijk en bespreken met de cliënt wat de impact is van het niet halen van dit doelrendement.

Ook constateert de AFM in haar onderzoeken dat een grote groep beleggingsondernemingen de risicobereidheid van haar cliënten niet of onvoldoende in kaart brengt.

Risico & Vertrouwen

De relatie tussen een vermogensbeheerder en haar cliënten is voor een belangrijk deel gebaseerd op vertrouwen. Dit vertrouwen staat onder druk op het moment dat beleggingsresultaten tegenvallen en het vermogen van de cliënt minder goed rendeert dan ooit ten tijde van het adviesgesprek is besproken. Op dit soort momenten komt vaak ook de “ware of echte” risicobereidheid van de cliënt naar boven. In veel gevallen blijkt deze niet overeen te komen met de risicobereidheid ten tijde van het adviesgesprek.

Waar komt deze afwijking vandaan en belangrijker nog, hoe kunnen we voorkomen dat deze afwijking ontstaat of te groot wordt? Het feit dat dit soort afwijkingen ontstaan heeft te maken met de manier waarop het menselijk brein werkt en het feit dat mensen geneigd zijn te vertellen wie ze zouden willen zijn in plaats van wie ze zijn. Vanuit het perspectief van de SCOPE KYC Cloud oplossing zijn we natuurlijk vooral geïnteresseerd in het voorkomen van de afwijking.

 

Onderdelen KYC

 

Uitbreiding Risicobereidheid met risico tolerantie

Om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen bij de risicobereidheid van een cliënt maakt de SCOPE KYC Cloud oplossing gebruik van:

  1. Een gestructureerde inventarisatie van persoonsgegevens, financiële positie, kennis & ervaring en alle benodigde zaken om de objectieve risicobereidheid te berekenen
  2. Scenario analyses om op basis van doelstellingen, beursklimaten, e.d. de houding van de cliënt ten aanzien van rendement vs. risico te bepalen en zo de subjectieve risicobereidheid van de klant te bepalen aan de hand van een gesprek.

Hier is onlangs een nieuw onderdeel aan toegevoegd en dat is:

  1. Een risicotolerantie test om de subjectieve risicobereidheid van een client te bepalen

Voor deze risicotolerantie test is SCOPE een samenwerking aangegaan met PlanPlus en FinaMetrica. FinaMetrica is een erkend marktleider op het gebied van risicoprofilering en heeft een methodiek ontwikkeld aan de hand van een vragenlijst waarmee met een zeer hoge betrouwbaarheid de risicotolerantie van een persoon kan worden vastgesteld. Deze vragenlijst is in de SCOPE KYC Cloud oplossing geïntegreerd en onderdeel geworden van het bepalen van de risicobereidheid van de cliënt.

Résumé

Door het toevoegen van de risicotolerantie test aan de SCOPE KYC Cloud oplossing beschikt een vermogensbeheerder met de SCOPE KYC Cloud oplossing over alles wat hij nodig heeft om het risicoprofiel van de cliënt initieel te bepalen, maar ook door de tijd heen te bewaken. Als onderdeel van de periodieke review van het KYC dossier zal de cliënt ook deze test periodiek opnieuw moeten afleggen. Eventuele veranderingen in risicotolerantie en -bereidheid worden uiteraard bewaard. Via het inzien van de “historie van het KYC dossier” kunnen de veranderingen in risicobereidheid door de tijd heen inzichtelijk gemaakt worden.

In mijn volgende blog ga ik dieper in op de bijzonderheden van de risicotolerantie test. Wat maakt de test zo betrouwbaar, welke controles zitten erin en wat kun je er allemaal mee?

Ben je geïnteresseerd in de SCOPE KYC Cloud oplossing of wil je met mij van gedachten wisselen over een KYC gerelateerd onderwerp stuur me dan een email of bericht via LinkedIn.