Op 19 januari 2017 is het startschot gegeven voor een brede, door financiële instellingen gedragen, standaardoplossing voor Know Your Customer (KYC) en Customer Boarding verplichting voor vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners. De SCOPE KYC Cloud Portal is  gemaakt voor en door de Nederlandse markt.

De KYC oplossing voldoet aan Wft, MiFID en MiFID II

Uniek is dat de KYC oplossing wordt ontwikkeld voor en door de Nederlandse markt. Uniek is ook dat er wordt samengewerkt met specialisten uit de branche. De KYC oplossing wordt ontwikkeld door SCOPE marketing technology B.V. (SMT) te Hoofddorp. De CRM-software van SMT wordt veel gebruikt in de financiële dienstverlening. Het datamodel van SCOPE CRM-software sluit bijzonder goed aan op de eisen die worden gesteld vanuit het KYC dossier. De KYC oplossing is een nieuwe, cloud-based, dienst die wordt verkocht op basis van een abonnementen model.

3 januari 2018 gaat MiFID II van kracht

De uitdaging is de KYC inventarisatie. De verkregen informatie moet veilig opgeslagen worden  en de beschikbare informatie moet regelmatig gecontroleerd worden om de klantinformatie actueel te houden. Andere steekwoorden zijn: “volledig”, “voldoende gedetailleerd”, “gebruikersvriendelijke vastlegging”, “overzicht”, “analyseerbaar”, “gestructureerd” & “compliant”.

De verkregen informatie moet veilig opgeslagen worden  en de beschikbare informatie moet regelmatig geactualiseerd worden.

Een Nederlandse know your customer oplossing

De nieuw te bouwen KYC oplossing moet voldoen aan alle wettelijke eisen, die worden gesteld in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verder wordt de KYC oplossing MiFID en MiFID II compliant. De wet- en regelgeving rond KYC wordt vanaf 3 januari 2018 verder aangescherpt door de nieuwe MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) regelgeving. Volgens de AFM is het doel van MiFID II het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Nieuw in MiFID II is het Geschiktheidsrapport; dit is een periodiek overzicht dat verstrekt moet worden bij vermogensbeheer, bij een transactie en de product governance. In te zetten financiële instrumenten moeten gaan aansluiten bij de behoefte, karakteristieken en doestellingen van de individuele cliënt.

De KYC oplossing wordt ontwikkeld in een co-creatie traject met vermogensbeheerders en erkende experts op het gebied van KYC en Customer Boarding. Er is een tweetal groepen actief in het ontwikkelproces namelijk een expert- en een klankbordgroep.

In de expertgroep zit een gespecialiseerde advocaat, die ervoor zorgt dat aan alle regelgeving wordt voldaan (compliance). Verder neemt in de expertgroep een aantal deskundigen plaats die ervoor gaan zorgen dat het systeem zeer goed bruikbaar wordt. De experts zullen elk vanuit hun specifieke kennis en expertise bijdragen aan de opzet en de kwaliteit van de te ontwikkelen oplossing.

Co-creatie is het keyword voor de SCOPE KYC Cloud Portal 

In meerdere sessies worden de ontwikkelde KYC prototypes gedemonstreerd aan de potentiële eindgebruikers (de klankbordgroep). In deze co-creatie sessies helpen verschillende vermogensbeheerders door middel van feedback en suggesties het product optimaal te ontwikkelen.

De doelstelling is om de beste KYC oplossing te bouwen die verkrijgbaar  is. Door de co-creatie en slim gebruik te maken van beschikbare technologie wordt een korte doorlooptijd van het project verwacht. De geplande release van de KYC oplossing was zomer 2017.

Benieuwd naar de ontwikkelingen op dit gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief via marketing@scope.nl.

Lees meer over MiFID II of de AVG