MiFID, MiFID II en de AVG

Voorkom een boete van de autoriteiten

Het gevolg van het ontbreken van een eenduidige oplossing voor het Know Your Customer proces bij vermogensbeheerders, is dat elke vermogensbeheerder het proces en de inhoudelijke details naar eigen goeddunken interpreteert en vormgeeft. En dat kan – uiteraard onbedoeld – resulteren in boetes van de autoriteiten omdat de vermogensbeheerder niet voldoet aan de wet- en regelgeving.

De algemene trend is dat er steeds meer wordt gevraagd van vermogensbeheerders om compliant te zijn met wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de introductie van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive, de Europese beleggingsrichtlijn) in januari 2018. Deze zal leiden tot toenemende druk op het businessmodel van vermogensbeheerders, omdat compliant zijn met de wet- en regelgeving veel tijd, geld en inzet kost. SMT werkt samen met Hart Advocaten inzake het voldoen aan de inventarisatie-eisen die worden gesteld in de MiFID II.

De KYC vraagstelling continu toetsen

Noëlle Wijnstekers, oprichter van Wijnstekers Financieel Recht, is de juridisch expert die heeft meegeholpen met de ontwikkeling van de SCOPE KYC Cloud portal. Zij is expert op het gebied van MiFID en MiFID II en toetste de  SCOPE KYC Cloud portal regelmatig tegen de geldende regelgeving. Wijnstekers Financieel Recht zullen wij ook in de toekomst blijven consulteren voor de juridische aspecten van SCOPE KYC Cloud portal en wij zullen het product regelmatig laten toetsen.

 

MiFID is niet het enige wat is verandert

Ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels de General Data Protection Regulation, GDPR) die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan, heeft geleid tot toenemende druk. De vorige richtlijn met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens was geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De SCOPE KYC Cloud portal voldoet aan een groot aantal eisen die worden gesteld in de AVG/General Data Protection Regulation 2018. Voorbeelden hiervan zijn het tweezijdig gebruik van de informatie (transparantie en juistheid). De juistheid wordt gegarandeerd omdat de klant de mogelijkheid heeft om zijn gegevens aan te passen. De Know Your Customer portal heeft een duidelijke doel- en gegevensbeperking, die wordt bepaald door de relevante wetgeving. Verder worden een aantal in de GDPR 2018 vastgelegde taken en verplichtingen overgenomen door SCOPE als beheerder van de SCOPE KYC Cloud database en door het Microsoft Azure Cloud Platform. Het Microsoft Azure Cloud Platform is door SCOPE gekozen voor het hosten van de SCOPE KYC Cloud oplossing. Het Microsoft Azure Cloud Platform heeft zich verplicht om te voldoen aan aantal aspecten van de GDPR 2018. Lees meer over Microsoft Azure

DISCLAIMER: De SCOPE KYC Cloud oplossing is software waarmee de medewerkers van de vermogensbeheerder en de cliënt zelf de KYC cliënt inventarisatie kan verrichten. De KYC inventarisatievragen, die worden gesteld, zijn gebaseerd op de geldende regelgeving zoals de MiFID, MiFID II en de General Data Protection Regulation (ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Autoriteit Persoonsgegevens). SCOPE biedt echter geen garantie.