Op donderdag 17 november was er in ARTIS een bijeenkomst voor vermogensbeheerders en andere geïnteresseerden over nieuw te ontwikkelen standaard software voor het “Know Your Customer” proces (KYC). Met 25 deelnemers werd in de Blauwe Sterrenzaal van ARTIS kennis uitgewisseld over het onderwerp KYC.

“Goed georganiseerd seminar met interessante onderwerpen. Leuk om met concullega’s na te denken over een branchebrede tool voor Know Your Customer.”
Sem van ’t Hof van OHV

Het evenement werd georganiseerd om klanten, partners en overige genodigden te interesseren voor een gezamenlijk co-creatie traject voor een nieuwe, door SCOPE marketing technology B.V. (SMT), te ontwikkelen KYC oplossing. Vermogensbeheerders en gespecialiseerde kennispartners hebben de kennis om een dergelijke toepassing te ontwikkelen; SMT heeft de kunde om een standaard KYC oplossing te ontwikkelen en zal hierbij gebruik maken van reeds beschikbare software componenten zoals het datamodel van de CRM toepassing SCOPE.

Vanuit de markt komt steeds vaker de vraag of er een standaardoplossing voor de KYC verplichting bestaat. Dit is nog niet het geval en er is in ieder geval behoefte aan een branchespecifieke oplossing voor vermogensbeheerders.

“Nuttige sessie met een innovatieve insteek. Goed idee om samen met de gebruikers het crm-systeem te verbeteren op het gebied van KYC ondersteuning.”
Rob Derkx, associate director van Wealtheon

Tijdens het seminar heeft mevrouw Noëlle Wijnstekers van Hart advocaten gesproken over de KYC verplichting van vermogensbeheerders en wat de gevolgen kunnen zijn als hier niet aan voldaan wordt. Dit werd besproken aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk. Het ging daarbij om vermogensbeheerders die een boete hebben gekregen van de AFM en vermogensbeheerders die aansprakelijk waren voor schade door het onvoldoende inwinnen van klantinformatie. Ook werd er alvast vooruit gekeken naar aankomende wijzigingen in de wet- en regelgeving in de vorm van MiFID II.

“Om de exploderende kosten van wet- en regelgeving voor de klanten nog enigszins betaalbaar te houden, ben ik blij dat SCOPE ons daarbij kan helpen.”
De heer Louk Jongen van Total investments.

In de tweede helft van het seminar heeft de heer Bas van der Veer een presentatie gegeven over de aanpak van de ontwikkeling van een nieuwe standaard KYC oplossing in samenspraak met kennispartners en de branche. Hierbij lag de nadruk op het inventariseren en het registreren van klantinformatie en de historie van een klantprofiel. Er werd een prototype getoond van een KYC oplossing op basis van het SCOPE CRM fundament.

SMT wil een nieuwe KYC oplossing gaan ontwikkelen met de kennis die in de branche en bij kennispartners zoals Hart advocaten aanwezig is. Tijdens deze eerste bijeenkomst is het startschot gegeven. Diverse aanwezigen hebben toegezegd om mee te willen werken en hun kennis te delen.

De volgende stap is om de geïnteresseerde kennispartners te verankeren, waarna co-creatiesessies zullen worden georganiseerd met verschillende onderwerpen om tot een uiteindelijke oplossing te komen.