Als bank, verzekeraar, beleggingsinstelling, administratiekantoor, accountant, belastingadviseur, trustkantoor, advocaat, makelaar en notaris valt u onder de Wwft en dient uw bedrijf een Customer Due Diligence (CDD) uit te voeren. CDD bestaat uit wettelijk voorgeschreven integriteitscontroles.

CDD heeft veel facetten zoals het identificeren van de (nieuwe) rekeninghouder, het onderzoeken van de rol van de rekeninghouder in het maatschappelijk bestel, de relaties van de rekeninghouder met diverse organisaties en het zoeken naar publiek beschikbare (negatieve) informatie over de nieuwe rekeninghouder of zijn relaties. CDD-integriteitscontroles moeten ook reproduceerbaar zijn; bewezen moet worden dat het onderzoek heeft plaats gevonden. Het cliënt risico moet ook continu bewaakt worden en het CDD-onderzoek moet periodiek herhaald worden. Last but not least CDD is momenteel een grotendeels handmatig proces dat tijdrovend is.

Supersnel, veilig en betrouwbare CDD conform de Wwft: zo dus

CDD is grotendeels te automatiseren; het gaat om het uitvragen en gestructureerd aanbieden van volledige, betrouwbare CDD-informatie over personen, bedrijven, organisaties, risicolanden etc. In de Cloud zijn persoons- of bedrijf gerelateerde beschikbaar als PEP lijsten, UBO’s, Adverse media enz. Deze informatie kan tegen betaling wordt verkregen bij Company.info en andere informatieleveranciers.  Ook worden andere publiek toegankelijke kennistabellen geraadpleegd bijvoorbeeld om de geografische risico’s te beoordelen van een cliënt of een transactie.

Voor Uw CDD hebben wij specifieke invoer functionaliteit en kenniscomponenten ontwikkeld waar mee gecommuniceerd kan worden. Ook wordt het SCOPE CDD proces volledig gedocumenteerd voor een eventuele controle en SCOPE CDD rappelleert als het CDD-proces opnieuw moet worden uitgevoerd. Alle verkregen informatie digitaal kan digitaal worden geëxporteerd naar een BackOffice- of een CRM-systeem. SCOPE CDD zorgt voor een enorme versnelling en kwalitatieve verbetering van Uw CDD-proces. Op aanvraag kan het product ook als eens service worden aangeboden.

Supersnel, veilig en betrouwbare CDD conform de Wwft: zo dus. Onder dit motto organiseren wij een wekelijks webinar waar wij u graag voor uitnodigen.

Customer boarding is de verzamelnaam voor het accepteren van nieuwe cliënten in diverse branches. Onder de verzamelnaam Customer boarding vallen onder andere ook Customer Due Diligence (CDD) en Anti Money Laundering (AML/WWFT) controles. Customer boarding bestaat uit een groot aantal handelingen (een workflow) en een risicoanalyse, die uitgevoerd moet worden voordat een nieuwe cliënt kan worden geaccepteerd of een bestaande cliënt kan worden behouden voor een financiële instelling.

Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van één of meerdere Webinars registreer u dan nu hier!

https://zoom.us/webinar/register/60328a4a933cc83066858a512be5123a

Na het registreren ontvangt u een email met meer informatie over het Webinar.