Om een passende beleggingsportefeuille samen te stellen, moet de adviseur goed voor ogen hebben met welk doel de klant vermogen wil opbouwen of inkomen wil genereren. Vragen zijn:

  1. Waarvoor heeft de klant het vermogen nodig?
  2. Wanneer wil de klant zijn doelstelling(en) hebben bereikt?
  3. Welk bedrag heeft de klant nodig voor het behalen zijn doelstelling(en)?
  4. Is de klant van plan tussentijds stortingen of onttrekkingen te doen? En voor welk bedrag?
  5. Zijn er nog andere doelstellingen op korte en lange termijn die van belang kunnen zijn?

Niet alle klanten kunnen direct een concrete doelstelling benoemen. Maar die is er meestal wel.

Beleggen is immers het middel en niet het doel. Het is de taak van de adviseur om goed in kaart te brengen waarom de klant vermogen wil opbouwen door middel van beleggen. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit de wens om een hoger rendement te behalen dan met een spaarrekening. Belangrijk is daarom dat de adviseur een goed beeld krijgt bij het extra rendement dat de klant verwacht voor het risico dat hij met zijn vermogen loopt

Gestructureerde doelstellingen

Binnen de SCOPE KYC Cloud oplossing wordt de doelstelling van de rekening stapsgewijs bepaald waarbij de cliƫnt voorzien wordt van uitleg en toelichting. De doelstellingen worden interactief vastgesteld waarbij het type doelstelling (inkomen, vermogensgroei) bepaald welke vervolgvragen worden geactiveerd. Doelstellingen worden altijd compleet en gestructureerd uitgevraagd. Ook in het geval van minder concrete doelstellingen, bijvoorbeeld een rendementsverwachting, is het belangrijk dat de rendementsdoelstelling kan worden vastgelegd in de vorm van een berekend bedrag. Het is ook mogelijk om een gespreksverslag van uw adviesgesprek vast te leggen.