In mei 2016 heeft de Nederlandse vereniging van banken (NVB) een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de risicotransparantie van beleggingsportefeuilles. De leden van de NVB hebben besloten om een ​​gestandaardiseerde risicometer te gebruiken (op basis van dezelfde gegevens en berekeningsmethoden). De hele markt gebruikt nu dezelfde beleggingscategorieën en risicoparameters. Deze risicometer is ingebouwd in de SCOPE KYC Cloud-oplossing.

Binnen de SCOPE KYC Cloud-oplossing kan de beleggingsbeheerder de profielnamen en de onderliggende modelportfolio’s configureren. Dit betekent dat voor elk risicoprofiel een verdeling – op basis van percentages – over beleggingscategorieën moet worden ingesteld, zodat het risico van dit profiel kan worden weergegeven op de ingebouwde risicomaat. De risicometing wordt tijdens de scenarioanalyse als onderdeel van het geselecteerde risicoprofiel weergegeven om de risicotolerantie te bepalen.

Opnemen van cruciale componenten van een interview

Naast het presenteren van scenario’s en de keuze voor het uiteindelijke risicoprofiel is het ook belangrijk dat componenten die tijdens de consultatie zijn besproken en die van belang zijn voor de risicoacceptatie van de klant, worden vastgelegd in het klantdossier. Hiervoor biedt de SCOPE KYC Cloud oplossing de mogelijkheid om een ​​consultatierapport te maken en de antwoorden van de klant op vragen te registreren, zoals:

  1. Welke som is de klant bereid te verliezen in een worst case scenario? Dit wordt gevraagd om het risico tastbaar te maken. Toon de klant bijvoorbeeld een hypothetische marktcrash zoals 2008 aan het einde van de investeringsperiode;
  2. Welke tussentijdse schommelingen zijn aanvaardbaar om tussentijdse veranderingen in het portfolio te voorkomen als gevolg van de emotionele toestand van de klant;
  3. Hoe slecht is het voor de klant als het doel niet wordt gehaald? Met niet-concrete doelen (rendement in percentage) die de rendementsdoelen in twijfel trekken, is het belangrijk om met de klant te bespreken wat de impact is van het niet halen van zijn doelstelling.