Het doel van Customer onboarding is het zo soepel mogelijk aan boord brengen van nieuwe cliënten, voldoen aan de verplichtingen vanuit regelgeving, maar zeker ook om de cliënt logisch en zonder irritaties door het proces loodsen.

De SCOPE KYC Cloud oplossing biedt dan ook de functionaliteiten die nodig zijn om dit te realiseren. Zo is er tijdens de cliënt inventarisatie al rekening gehouden met gegevens die nodig zijn voor het customer boarding proces en de risicoclassificatie door de depotbank.

Voor het uploaden van digitale bewijsstukken, identiteitspapieren en dergelijke beschikt de SCOPE KYC Cloud oplossing over een gebruiksvriendelijk document upload functionaliteit, waarbij documenten netjes en gestructureerd worden opgeslagen in het cliëntdossier.

SMT is in gesprek met verschillende depotbanken om de samenwerking en integratie te optimaliseren daar waar het mogelijk is, om een zo efficiënt mogelijke oplossing voor de cliënt en vermogensbeheerder te realiseren.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Basisbeginsel 6: Alles wordt gedeeld

Omdat zowel de medewerkers van de vermogensbeheerder als de cliënt naar dezelfde gegevens kijken, is er geen ruimte voor misverstanden. Elke wijziging, door wie dan ook uitgevoerd, wordt gemeld aan diegene die de informatie niet heeft gewijzigd.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Integratie BinckBank 


Gebruikers van de SCOPE KYC Cloud oplossing kunnen vanuit de applicatie de benodigde documenten genereren voor het aanvragen en openen van een rekening, en het aangaan van de tripartiete overeenkomst tussen de cliënt, vermogensbeheerder en BinckBank. Hiermee is een flinke stap gezet in de efficiency en het voorkomen van fouten tijdens het customer onboarding proces.

Dit is de eerste stap in het digitaliseren en efficienter maken van het customer onboarding proces en de integratie met depotbanken. Het doel is om het volledige proces te digitaliseren, inclusief het digitaal ondertekenen, waarbij het uiteraard altijd mogelijk blijft het met pen en papier te doen indien het inzetten van automatisering geen optie is.