De Europese anti-witwasrichtlijn (AWR) en nationale implementaties daarvan, zoals de Nederlandse Wwft, verplichten bepaalde organisaties tot het verrichten van klantonderzoek (customer due diligence/CDD). De organisaties waarvoor deze verplichting geldt, moeten voldoen aan de CDD-eisen als zij zakelijke relaties aangaan. Hierbij is het belangrijk dat zij de identiteit van hun klanten vaststellen, de risicoprofielen bepalen en deze resultaten registreren voor een eventuele audit. Daarbij zijn zij verplicht om ongebruikelijke acties melden. Deze organisaties dienen hun cliënten dus te kennen en geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de organisatie kunnen schaden.

Als onderneming in het kader van deze wet- en regelgeving dient u onder andere een eigen beoordeling te maken van risico’s op witwassen en financiering terrorisme. Om deze beoordeling te kunnen maken wordt een cliëntenonderzoek uitgevoerd. Op verzoek dient u deze risicobeoordeling aan de toezichthouders (AFM, DNB) te verstrekken. Dit betekent dat u moet beschikken over een administratie of systeem waarin deze risicobeoordelingen kunnen worden uitgevoerd, traceerbaar en reproduceerbaar zijn conform de richtlijnen van de toezichthouders.

Wat is SCOPE CDD on Demand?

SCOPE FinTech Solutions beschikt over de dienst “SCOPE CDD on Demand”. Deze dienst is speciaal ontwikkeld voor organisaties die moeten voldoen aan de Wwft en Sanctiewet, maar niet over de (IT) capaciteit en/of resources beschikken om een CDD oplossing aan te schaffen en te implementeren. “SCOPE CDD on Demand” biedt organisaties de mogelijkheid het CDD controle proces te outsourcen bij SCOPE FinTech Solutions. Aangeleverde (lijsten van) personen en/of relaties worden gescreend, gecontroleerd en gemarkeerd voor eventuele periodieke review. Het resultaat van de uitgevoerde controles wordt in een uitgebreid rapport per relatie opgeleverd met alle voor compliance (audit) en het klantdossier noodzakelijke gegevens.

Op het moment dat u beslist gebruik te gaan maken van SCOPE CDD on Demand hoeft u dus niet beschikken over een eigen software en database. U bent als organisatie wel zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en aanleveren van relaties en personen welke gescreend en gecontroleerd moeten worden. U wordt door ons geïnstrueerd hoe u deze relatie data op veilige wijze aan ons kunt aanleveren. In overleg met de afnemer vult SCOPE FinTech Solutions de bijbehorende parameters in. SCOPE FinTech Solutions zorgt dat deze relatie en persoonsgegevens in de SCOPE CDD oplossing geïmporteerd worden en voert vervolgens met behulp van de SCOPE CDD oplossing de screening en controle van deze relaties en personen uit op mogelijke risico’s. Zeer toegankelijk en efficiënt. Het resultaat hiervan wordt traceerbaar en reproduceerbaar vastgelegd in de SCOPE CDD oplossing en aan u aangeleverd in de vorm van een uitgebreid rapport per relatie/persoon. Een perfecte oplossing voor ondernemers die te weinig tijd of capaciteit hebben om zelf de controles uit te voeren.