Categorie: Nieuws

Maak kennis met phone2day

Phone2day is een app die de gebruiker instaat stelt om telefoongesprekken te importeren naar het SCOPE CRM systeem van...

Read More

TU Delft & SCOPE Cloud Portal Framework

SCOPE KYC Cloud Portal wordt bij bestaande klanten nu ook voor andere doeleinden ingezet. De basis blijft hetzelfde, de...

Read More

4 succesfactoren om de klant ècht centraal te stellen

Is het onmogelijk voor financiële dienstverleners een goede balans vinden tussen klantfocus enerzijds en winstgevendheid anderzijds?

Read More

Afronden en vastleggen van het risicoprofiel

Na het vaststellen van de risicobereidheid wordt er een KYC-inventarisatierapport gegenereerd waarin alle gegevens en alle keuzen zijn vastgelegd

Read More

Om schade te voorkomen kiest u voor SCOPE KYC Cloud Portal

Om schade te voorkomen zorgt de SCOPE KYC Cloud Portal dat u over ruime informatie beschikt over uw cliënten...

Read More