Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen dat ze zijn?’ In het bedrijfsleven moeten we actieve stappen ondernemen om onze klanten en de risico’s te kennen.

Customer Due Diligence of CDD is een vorm van een ‘Know Your Customer’-inventaris in de letterlijke zin van het woord. Het is het proces waarbij relevante informatie over de klant wordt verzameld en beoordeeld op mogelijk risico voor de organisatie of het witwassen van geld/terroristische financiële activiteiten. CDD moet worden uitgevoerd wanneer een bedrijf onder de reikwijdte van een wet- of regelgeving valt, met betrekking tot de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering of gelijkwaardige Europese of Amerikaanse wetgeving, een relatie wil aangaan met een klant of potentiële klant . Dit geldt voor zowel een eenmalige transactie als een langdurige klant-leverancier relatie. In feite is dit een risico-inventarisatie en beoordeling in overeenstemming met de richtlijnen in relevante wetgeving.

De SCOPE CDD oplossing helpt u te voldoen aan wettelijke verplichtingen, goed geïnformeerde beslissingen te nemen en te voorkomen dat uw bedrijf wordt blootgesteld aan onnodige risico’s.

Deze oplossing bestaat uit verschillende componenten, die kunnen worden gebruikt in een totaal geïntegreerde oplossing of als afzonderlijke componenten.

 

De componenten

Klantenrisico

Met de SCOPE CDD Cloud oplossing kunnen klanten worden gescreend en gecontroleerd op hoog risico en rode vlaggen, om mogelijke risico’s te kunnen herkennen. Klanten kunnen worden gescreend op sancties, politiek prominente personen (PEPs) en negatieve publiciteit in de media.

Een complete lijst van risico-indicatoren en rode vlaggen:

  • Sancties: Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen deze persoon of dit bedrijf
  • Politiek prominente personen (PEP):Of deze persoon of onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon
  • Financiële regelgevende instantie: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie
  • Onbekwaam verklaard directeur: Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat deze onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft
  • Wetshandhaving: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wet handhavende instantie
  • Negatieve publiciteit in de media: Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming

Al deze gegevens worden verzameld uit gerenommeerde, betrouwbare en actuele bronnen.

Landenrisicobeoordeling

De SCOPE CDD Cloud oplossing beoordeelt of een persoon of onderneming op enige wijze geassocieerd is aan een land met een hoog of hoger risico. Een klant kan op veel verschillende manieren verbonden zijn aan landen: bijv. door nationaliteit, adressen, bankrekeningen en adviseurs. Alle desbetreffende landen worden gecontroleerd op diverse risico-indicatoren (zoals FATF, CPI, FSI), met als uiteindelijk resultaat een risicoscore per land.

Aanpasbare componenten

Voor een complete risicobeoordeling moet de organisatie kijken naar kenmerken van verschillende soorten klanten, zoals sectoren of beroepen, producten en ‘leveringskanalen’ (bijv. persoonlijk of anders, via tussenpersonen). Binnen de SCOPE CDD Cloud oplossing kunnen deze variabelen worden samengebracht tot een risicoscore. Het gewicht dat wordt toegekend aan elk van deze criteria bij de beoordeling van het totale risico van witwassen van geld en terrorismefinanciering kan per organisatie verschillen en kan daarom op maat worden gemaakt.

Audittraject

Alle gegevens en gebruikershandelingen worden gelogd in een beveiligd audittraject. Dit traject omvat de uitkomst, de controles die zijn uitgevoerd, resultaten per stap, gebruiker en/of geautomatiseerde besluiten, datum, tijd en gebruiker. De SCOPE Cloud oplossing heeft een uniek datamodel, waarmee u de CDD-beoordeling van de klant op elk moment in de tijd kunt bekijken.

Toepassing

De SCOPE CDD Cloud oplossing kan op verschillende manieren worden toegepast, van een volledig geïntegreerde oplossing tot een oplossing met behulp van een API.

SCOPE KYC & CDD Cloud oplossing

De SCOPE CDD oplossing sluit naadloos aan op de SCOPE KYC oplossing. Hierdoor kan een organisatie de reeds bestaande klantgegevens uit de Know Your Customer (KYC) intake opnieuw gebruiken en aanvullen.

SCOPE CDD Cloud Oplossing – standalone versie

De SCOPE CDD Cloud oplossing kan ook op zichzelf gebruikt worden. Alle nodige gegevens kunnen handmatig of via importeren worden ingevoerd.

Naadloze integratie: SCOPE CDD Cloud API

De SCOPE CDD oplossing kan worden geïntegreerd in een bestaand systeem. Gegevensuitwisseling en interactie met de CDD portal gebeurt via een API. Dankzij de API kunnen handelingen afgerond worden in een ander systeem, zonder dat het meest gebruikte systeem wordt verlaten. Zo kan een gebruiker de CDD-controles uitvoeren in een bestaand systeem (bijvoorbeeld de CRM software die binnen de organisatie gebruikt wordt). Uitzonderingen kunnen handmatig verwerkt worden op de SCOPE CDD Cloud portal.

Als u meer informatie wilt of wilt over de SCOPE CDD-oplossing, neem dan gerust contact met ons op.