De wet en regelgeving rond het Know Your Customer (KYC) formulier wordt vanaf 3 januari 2018 flink aangescherpt door de nieuwe MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) regelgeving. Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Dit doel is heel begrijpelijk, maar het betekent ook dat er bij u in de organisatie veel aangepast moet worden, bent u daar al op voorbereid?

€31.250 wegens de reeds onvolledige en tevens onvoldoende geactualiseerde klantinformatie

Een groot probleem bij verschillende vermogensbeheerders zijn de KYC-formulieren. Deze moet men veilig opslaan – waar? – u heeft immers ook te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens, die hoogstwaarschijnlijk in 2018 vervangen zal worden door de wet General Data Protection Regulation. Bovendien moeten deze formulieren regelmatig vernieuwd worden om de klantinformatie actueel te houden.

3 januari 2018 gaat MiFID II van kracht

Diverse juridische instellingen adviseren dat de klantinformatie met regelmaat geactualiseerd wordt om gerechtelijke misstanden, zoals in het voorbeeld, te voorkomen. Vermogensbeheerder X kreeg in 2015 van de AFM een boete van €31.250 wegens de reeds onvolledige en tevens onvoldoende geactualiseerde klantinformatie, waardoor zij niet kon vaststellen dat haar advies of beheer paste bij de situatie van de klant.[1]

Begrippen als “gemiddeld risico” en “hoge opbrengst” zijn erg breed en geven onvoldoende specifiek de doelstellingen weer van de betreffende cliënten.

Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is voor vermogensbeheerders om hun klantinformatie te actualiseren en ervoor te zorgen dat deze informatie volledig is. Doordat veel vermogensbeheerders zelf een KYC-formulier ontwikkelen, zonder juridisch advies, is deze vrijwel altijd niet volledig. Er worden in de zelf-geknutselde KYC-formulieren ook vaak gebruik gemaakt van abstracte begrippen. Voorbeeld van Vermogensbeheer Y:

Vraag 15 luidt: ‘Welke rendements-risicoverhouding spreekt u het meeste aan?’

De cliënt dient één van onderstaande opties te bevestigen:

  1. Wat lagere opbrengst en een zeer laag risico.
  2. Gemiddelde opbrengst en een gemiddeld risico.
  3. Hoge opbrengst met een hoog risico.
  4. Zeer hoge opbrengst en een bijbehorend risico.

Het is hierbij niet duidelijk wat Vermogensbeheerder Y bedoelt met:

  • Een ‘gemiddelde’ en ‘(zeer) hoge’ opbrengst;
  • een ‘gemiddeld’ en ‘hoog (bijbehorend)’ risico;
  • een ‘lagere’, ‘gemiddelde’, ‘hoge’ en ‘zeer hoge’ opbrengst;
  • een ‘zeer laag’, ‘gemiddeld’, ‘hoog’ en ‘bijbehorend’ risico.”

Naast het regelmatig actualiseren van uw KYC-formulieren, moet u ook aandacht besteden aan het veilig opslaan van deze gegevens

Vermogensbeheerder Y heeft in 2010 een boete gekregen van het AFM omdat zij onvoldoende informatie hadden ingewonnen om de wijze van het beheer te kunnen bepalen. Daarom is het niet duidelijk of de wijze van beheer in het belang van de cliënt is geweest. Ook vond de AFM de vragen (15,17,19) erg breed en gaven deze onvoldoende specifiek de doelstellingen weer van de betreffende cliënten. [2]

KYC is geen onderwerp waar men laks over kan zijn

Ook bestaan er gevaren in het opslaan van de klantinformatie waar elk bedrijf voor moet waken. De Wet bescherming Persoonsgegevens, die sinds 1 januari 2016 is aangescherpt, gebied bedrijven om een ernstige datalek van persoonsgegevens verplicht te melden. In de blog “Bewust omgaan met onbewust datalekken” leest u meer over de oplossing van SCOPE tegen datalekken en wat u met uw organisatie kan doen om datalekken te voorkomen.

Lees meer over MiFID II en wat u moet veranderen in uw organisatie.

Sinds december 2016 is SCOPE marketing technology b.v. (SMT) bezig met het ontwikkelen van een algemeen geldend KYC-formulier in samenwerken met experts op het gebied van KYC. Onder andere Wijs & Van Oostveen vermogensbeheerders, KCP en Advies-Check zijn aanwezig op de KYC-expert meetings. Ook is Hart Advocaten ingeschakeld om ervoor te zorgen dat het formulier voldoet aan alle eisen van MiFID II. Ook wordt de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) in de software verwerkt voor zover die van toepassing is. Dit is een Europese wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar verwachting per 2018 zal vervangen. Naast expert meetings, zijn er ook meetings met gebruikers. In deze co creatie sessies helpen verschillende vermogensbeheerders door middel van feedback en suggesties het product optimaal te verbeteren.

Het streven is erop gericht om de beste KYC standaard oplossing te gaan bouwen die verkrijgbaar is op de markt.  Door gebruik te maken van beschikbare technologie wordt een korte doorlooptijd van het project verwacht. De geplande release is van het KYC product is  zomer 2017.

Het KYC-formulier is een lastige verplichting voor veel vermogensbeheerders, die vanaf 3 januari nog lastiger gaat worden. Wij zijn er om u te helpen. Om op de hoogte te blijven van al het nieuws rondom de KYC-formulieren kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

________________________________________________________________________________

[1] Bron: AFM (29 september 2015) “AFM beboet Vermogensbeheerder X voor onvoldoende informatie-inwinning bij vermogensadvies en –beheer”. Geraadpleegd op 24-1-2017. Van: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/sep/boete-gooisch-effectenhuis

[2] Bron: AFM (26 juli 2010) “AFM beboet Lancelot voor onvoldoende informatievergaring bij vermogensbeheer”. Geraadpleegd op 24-1-2017. Van: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2010/jul/boete-lancelot