Vanmorgen verscheen in het Financieel Dagblad (dd 10-10-2019) een interessant artikel over de strijd van de banken tegen het witwassen. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen de wettelijke verplichtingen van een bank of een andere financiële dienstverlener en de verwachtingen van de consument. Banken hebben te laat ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en lopen nu tegen het feit aan dat ze onvoldoende middelen hebben om aan zowel de wettelijke verplichtingen als de behoeftes van de client te voldoen.

“Het kan anders, zeggen nieuwkomers in de sector. Met technologie kan veel van het handwerk uit het proces gesneden worden. Kleine verzekeraars, beleggingsinstellingen en nieuwe banken maken in toenemende gebruik van deze nieuwe fintech-partijen.”

SCOPE Fintech is een van deze partijen. Met de SCOPE CDD on demand-oplossing wordt een natuurlijk persoon al in 45 seconden gecheckt op een zestal punten.

  • Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat deze onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft
  • Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wet handhavende instantie
  • Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming
  • Of deze persoon of onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon (PEP)
  • Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen een persoon of een bedrijf
  • Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie

CDD staat voor Customer Due Diligence en verwijst naar het proces dat o.a. financiële dienstverleners zoals banken doorlopen om erachter te komen wat het doel is en de motieven zijn van de nieuwe client. Dit proces is een onderdeel van het ‘’kennen van uw klant’’ oftewel KYC. Als u een CDD-check uitvoert kijkt u feitelijk of uw (nieuwe) client een risico vormt voor integere bedrijfsvoering. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven – indirect – zakendoen met criminelen organisaties, terroristische organisaties of meewerken aan witwaspraktijken. De resultaten hiervan kunnen worden gedownload in een rapport wat in het cliëntdossier kan worden opgeslagen. CDD on demand is zowel geschikt voor kleine bedrijven die maar een minimaal aantal CDD-checks per jaar doen als grote bedrijven. Door het gebruik van de CDD on demand-oplossing kan veel tijd bespaard worden waardoor de financiële dienstverlener zowel aan de wettelijke verplichtingen voldoet als snelle dienstverlening richting de client.

 

Voor financiële instellingen en dienstverleners die te weinig tijd of capaciteit hebben om zelf de controles uit te voeren biedt SCOPE Fintech ook de mogelijkheid om het CDD-controle proces te outsourcen bij SCOPE FinTech Solutions. Aangeleverde (lijsten van) personen en/of relaties worden gescreend en gecontroleerd. Het resultaat van de uitgevoerde controles wordt in een uitgebreid rapport per relatie opgeleverd met alle voor compliance (audit) en het klantdossier noodzakelijke gegevens.

 

Kortom, de banken staan onder toenemende druk van de toezichthouder om betere controle op het klantenbestand te houden. Aan de andere kant hebben klanten de verwachting dat zij alles snel en direct op hun telefoon kunnen regelen. Met behulp van technologie kan veel van het handwerk uit verplichte processen gesneden worden waardoor zowel controles uitgevoerd kunnen worden als snelle reacties gegeven kunnen worden. SCOPE Fintech biedt diverse oplossingen om financiële instellingen en dienstverleners hierbij te helpen.

Zie hier de link naar het artikel!