Een beveiligingslek in het veelgebruikte softwarecomponent Apache Log4j kan tot grote schade leiden, hiervoor waarschuwt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het gaat om een fout in Log4j, dat veel wordt gebruikt door apps. Wij kunnen aangeven dat wij geen gebruik maken van deze softwarecomponent.

Wel houden wij de impact van deze kwetsbaarheid goed in de gaten en blijven onze systemen en software monitoren. Voor meer informatie over deze vulnerability zie de website van het NCSC.