Vanuit de visie ´Klantbelang centraal´ is een goede inrichting, aansturing en beheersing van Customer Relation Management-processen essentieel. Natuurlijk wordt hier tijdens de implementatie over nagedacht, alleen daarna ligt het CRM project vaak stil. Zo is het nodig om regelmatig te checken of het CRM systeem nog wel voldoet aan de actuele behoeften, van zowel gebruikers, het management als klanten. Met deze controle moet gekeken worden naar de software, de organisatie rond het gebruik van CRM, de processen en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens op CRM gebied.

Een goede invulling van processen en systemen rond CRM is een randvoorwaarde voor het goed functionaliseren van de organisatie

Tijdens de controle dienen diverse functiegebieden doorlopen te worden op het gebied van CRM, zoals relatiecomplex en producten, contactpersonen, marketing en sales, communicatie en evenementen, datakwaliteit en eigenaarschap en aansluiting op externe systemen. Per functiegebied moeten de benodigde veranderingen geïnventariseerd worden op het gebied van software, datastructuur, werkprocessen en koppelingen met externe systemen.

Lees meer handige blogs over het optimaliseren van de kwaliteit van uw CRM systeem.

Goede invulling van processen en systemen rond Customer Relation Management is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de organisatie. Hiermee wordt bereikt dat niet alleen de operationele CRM-activiteiten worden ondersteund maar dat ook de activiteiten op tactisch/strategisch niveau worden ondersteund. Op het gebied van software is het van belang om te controleren of de beschikbare functionaliteit en inrichting van deze functionaliteit nog voldoet. Op het gebied van de organisatie rond het gebruik moet gekeken worden naar de verdeling van taken, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van verschillende gebruikers, maar ook naar het functioneel- en technisch beheer van het CRM systeem.

Het is noodzakelijk om tijdig te upgraden naar de nieuwere versies die beschikbaar zijn

Met betrekking tot de procesinrichting staat vooral de (her-)inrichting van de benodigde CRM-gerelateerde processen centraal. Uiteindelijk moet met de kwaliteit gekeken worden naar de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geregistreerde gegevens op CRM-gebied. De conclusie is dus dat na de implementatie regelmatig onderhoud aan CRM moet plaatsvinden. Wanneer hier te lang niet naar gekeken wordt loopt het risico op een vervuilde database, minder gebruik en het verslappen van processen. Hierdoor kunnen belangrijke gegevens verloren gaan en afspraken met klanten vergeten worden.

Ook na implementatie moet regelmatig onderhoud aan CRM plaatsvinden

Belangrijke conclusies bij het nalopen van uw CRM processen kunnen zijn dat het noodzakelijk is om te upgraden naar de nieuwste versie, overbodige functionaliteiten uit te zetten in de software en misschien wel het meest belangrijk de commitment met betrekking tot het gebruik vergroten.