Klantcase OHV

CRM op hoog niveau

Aanleiding CRM Vanaf eind november 2014 heeft OHV contact met SCOPE. Er ontstond behoefte aan een nieuw CRM systeem wegens veranderende wet- en regelgeving, (onderbouwde) kwaliteit van dienstverlening  en als fundament voor toekomstige groei. Daarnaast was er ook behoefte aan standaardisatie aan managementinformatie en aan een standaard sales instrument. Vanuit deze behoeftes heeft OHV het CRM-selectietraject aangevlogen en is uiteindelijk na een redelijk kort selectietraject voor SCOPE gekozen.

 

Klant sinds:

2015

SCOPE gebruikers:

0

Over OHV

OHV is een onderneming met een geschiedenis van meer dan tachtig jaar. De naam OHV komt voort uit de drie rechtsvoorgangers van het bedrijf, die in 1993 fuseerden. Hierbij gaat het om de Amsterdamse bedrijven Oolders (1932), Voogelaar & Smulders (1943) en Heijning & Broersen (1983).

Die samensmelting van de drie bedrijven in 1993 kwam mede door een bijzondere achterliggende oorzaak tot stand. Een belangrijke reden voor de fusie was dat de grootbanken graag één loket wilden waar zij konden aankloppen voor bemiddeling op de kapitaal-, geld- en valutamarkt. Dat verzoek, gevoegd bij nog grotere slagkracht en toenemende accumulatie van kennis binnen het fusiebedrijf waren de belangrijkste redenen voor de samensmelting.

OHV groeide na de fusie versneld uit tot één van Nederlands belangrijkste onafhankelijke specialist en als het gaat om obligaties, onderhandse leningen en valutahandel. OHV bedient van oudsher de institutionele markt. OHV bemiddelt onder meer als het gaat om plaatsing van obligaties, afstemming vraag en aanbod van obligatieleningen en verstrekking van onderhandse leningen, lang en kortlopend. Bij deze en andere activiteiten, zoals vermogensbeheer en advies, wordt de expertise van OHV gevraagd door onder meer verzekeraars, banken, rijksoverheden, provinciale overheden, gemeentes, corporaties, ziekenhuizen en family offices. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Profiel

Van oudsher is OHV een Amsterdams bedrijf, nog steeds is OHV gevestigd in de Rembrandttoren. Als institutioneel en particulier vermogensbeheerder is OHV een onafhankelijke financiële instelling. Alle aandeelhouders zijn werkzaam in het bedrijf en daarnaast zijn er nog 32 specialisten werkzaam. In totaal heeft OHV een vermogen onder supervisie van ruim € 3 miljard. Ervaren specialisten beleggen vermogen in liquide middelen met lage kosten. Het doel is een zo hoog mogelijk rendement bij minimale risico’s.

Dienstverlening

OHV houdt zich enerzijds bezig met vermogensbeheer (particulier en institutioneel) en is anderzijds actief als commissionair voor de valuta-, kapitaal-, derivaten- en geldmarkt. De activiteiten van OHV bestrijken de totale effectendienstverlening: execution only, beleggingsadvies en vermogensbeheer. Vanuit de financiële intermediair is OHV actief op de kapitaalmarkt, de geldmarkt en de valutamarkt en heeft als doel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van institutionele relaties. Daarnaast biedt OHV ook nog advisering van obligatieselectie en onderhandse leningen.

Als vermogensbeheerder doet OHV discretionair beheer van particuliere en institutionele relaties en het opstellen en uitvoeren van beleggingsmandaten. Daarnaast adviseert OHV ook bij de selectie van beleggingen. Als institutionele orderdesk faciliteert OHV de volledige beleggingsinfrastructuur alsmede het uitvoeren en afwikkelen van transacties en geldstromen.

Verder verzorgt OHV ook de nota´s en rapportages. De beleggingscommissie van OHV bepaalt het beleggingsbeleid op basis van grondige macro economische, fundamentele en technische analyses getoetst aan actuele marktomstandigheden. Hierdoor kan OHV haar klanten het beste adviseren wanneer in, en wanneer uit de belegging te stappen

Waarom SCOPE?

OHV heeft vanwege verschillende redenen gekozen voor SCOPE. De belangrijkste reden is dat de basis configuratie is gebaseerd op de door de AFM gestelde eisen voor de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast beschikt SCOPE over vele mogelijkheden wat betreft maatwerk en was er vanaf het begin af aan sprake van een prettige samenwerking en kennisdeling vanuit de branche wat zou leiden tot een co creatie tot de definitieve configuratie. Maar ook de sterke management informatie wat betreft het compliance dossier vanuit SCOPE en het workflow management met afgedwongen discipline waren in het voordeel van SCOPE. Als laatste werden de integratie mogelijkheden met portefeuille management software en het profijtbeginsel, afgedwongen discipline als positief gezien.

SCOPE scherm met branche template

Operationele verbeteringen

Dagelijkse import rekeningbestanden uit Backoffice Altair De integratie met de backoffice is een absolute must voor OHV. OHV heeft zelf kennis van het backoffice systeem en is goed in staat om zelf data hierin te importeren. SCOPE is leidend wat betreft de relatiegegevens en exporteert deze data. In SCOPE is het mogelijk om selecties te maken en deze met een vooraf gedefinieerde dataset te exporteren. Deze data export gebeurt op vaste tijden en is vastgezet in de scheduler binnen SCOPE voorzien van een schema van uitvoer.

De frequentie van export is dagelijks 1 keer. Er zitten naast klanten ook prospects in SCOPE. De transitie van prospect naar klant is een belangrijk punt. Deze transitie wordt in een workflow opgevangen, want op het moment dat de prospect klant wordt, wordt deze in Altair van een unieke portefeuille code voorzien moeten worden en deze moet weer terug in SCOPE geïmporteerd of opgeslagen worden. Altair kan op dagelijkse basis de portefeuillestanden in een Pdf-document genereren per klant. Altair zorgt ervoor dat het bestand gepushed wordt naar de Secure FTP site in de SCOPE hosting omgeving. SCOPE zorgt ervoor dat het bestand vanaf die Secure FTP omgeving in SCOPE geïmporteerd wordt.

Know Your Customer

Met behulp van de Survey & Scripting module worden zaken als de Know Your Customer enquête gemaakt. Door middel van een vaste enquête worden alle noodzakelijke vragen gesteld aan de klanten en worden de antwoorden van de klant in SCOPE opgeslagen. Het doel is om de standaard KYC survey zodanig aan te passen dat alle vragen uit het Cliënt intakeformulier van OHV hierin terugkomen. Voor OHV zijn twee processen in de Survey & Scripting module opgenomen, namelijk de klantacceptatie en de klantintake.

Know Your Customer en SCOPE bij SCOPE steken wij veel aandacht in Know Your Customer en zijn wij bezig met het ontwikkelen van een KYC-platform. In een co-creatie traject met een experts- en klankbordgroep gaan wij voor het optimale resultaat.