CRM voor Onderwijsinstellingen

gekoppeld met o.a. alumniplatforms, studentenadministraties, Exact-facturatiesysteem en uw e-mail.
Automatisch potentiële studenten werven via de instroomportal.

Automatisch potentiële studenten werven

Het nieuwe collegejaar staat voor de deur, ieder jaar opnieuw een drukke periode voor veel onderwijsinstellingen. Er wordt in die periode veel tijd gestopt in het werven van nieuwe studenten en het brengt veel administratieve lasten met zich mee. Een CRM systeem kan u in deze stressvolle periode de uitkomst bieden en veel taken gemakkelijker laten verlopen. Een voorbeeld is de instroomportal van SCOPE CRM, potentiële studenten worden automatisch geworven en in uw CRM systeem geregistreerd. Ze kunnen via de portal bijvoorbeeld brochures en informatie opvragen. Zo heeft u weer extra tijd voor andere belangrijke zaken.

Beheer al uw alumni zaken en voorkom verwaterde contacten.

Wat is onze oplossing?

Werving en instroom

Ten behoeve van de werving en instroom van studenten is de SCOPE Studenten Instroomportal ontwikkeld. De portal is bedoeld om de procedures rondom de werving te vereenvoudigen voor zowel de universiteit als de scholier en/of student. Potentiële studenten worden volledig automatisch geworven en worden direct in de CRM database geregistreerd. Zij kunnen via de portal brochures opvragen, interesses in opleidingen aangeven en zich inschrijven voor diverse voorlichtingsactiviteiten.

Alumnibeheer

Met de SCOPE Alumniportal creëert u inzicht in de loopbaan van de alumnus en kunt u de kwaliteit van het onderwijs meten. Het is een webportaal voor alumni waarop zij in contact kunnen blijven met oud-studiegenoten, zich bezig kunnen houden met ambassadeurschap en alumniverenigingen en waar de huidige carrière en gevolgde opleidingen centraal staan. U kunt als universiteit optimaal invulling geven aan de beleving van de alumnus, zodat zij zich betrokken blijven voelen bij de onderwijsinstelling. Ook kunnen verwaterde contacten weer worden aangehaald en oude alumni weer worden gevonden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?