Nieuws

Update SCOPE KYC Cloud Portal : mei 2018

Na de presentatie van de integratie van de FinaMetrica risicotolerantietest medio februari zijn er al weer diverse updates en uitbreidingen geweest van de SCOPE KYC Cloud Portal. In deze korte update wordt een aantal van de belangrijkste nieuwe features toegelicht.

Nieuw : de selectie module

Veel relaties hebben verzocht om de mogelijkheid om op de KYC dossiers van klanten selecties te kunnen uitvoeren en met het resultaat van de selectie een vervolgstap te kunnen maken, zoals bijvoorbeeld het kunnen exporteren van een lijst t.b.v. een emaling.

Met ingang van deze week beschikt de productie omgeving van de SCOPE KYC Cloud Portal over een selectie module waarin het mogelijk is om:

 1. Nieuwe selectie filters aan te maken
 2. Bestaande selectie filters te kopiëren en/of te kunnen onderhouden
 3. Het resultaat van selecties te kunnen exporteren

Dit biedt de vermogensbeheerders de mogelijkheid om op basis van in het KYC dossier vastgelegde informatie selecties te maken en met deze selectie vervolgstappen te ondernemen. Bij het maken van selecties kunnen ook combinaties van voorwaarden worden gebruikt, wat het een flexibel instrument maakt waarmee elke gewenste lijst samengesteld kan worden.

De manier waarop nieuwe selectiefilters worden samengesteld is uiterst gebruiksvriendelijk, zodat het voor gebruikers eenvoudig is om zelf een nieuwe selectie te maken en te gebruiken.

Nieuw : status cliënt toegang

Om het gebruiksgemak te vergroten is aan het klantenoverzicht binnen de SCOPE KYC Cloud Portal een kolom status cliënt toegang toegevoegd, zodat het voor de vermogensbeheerder direct inzichtelijk is welke status een klant binnen de SCOPE KYC Cloud Portal heeft. De status kan zijn:

 1. De klant heeft cliënt toegang. Dit betekent dat de account van de klant actief is en gebruik gemaakt kan worden van het KYC inventarisatieproces.
 2. De klant heeft nog geen cliënt toegang. De account van de klant is aangemaakt, maar nog niet geactiveerd. Dit betekent dat er met deze account niet ingelogd kan worden totdat deze geactiveerd is door het ingeven van het wachtwoord via de activeringslink.
 3. De klant is geblokkeerd. Een account kan door de vermogensbeheerder worden geblokkeerd. In dit geval heeft de klant geen toegang meer tot zijn/haar KYC dossier via deze account.

Er kan teven gesorteerd worden op de kolom klant status, wat het makkelijk maakt om in een keer te zien welke accounts bijvoorbeeld nog niet geactiveerd zijn omdat de klant niets met zijn uitnodiging gedaan heeft. Het geeft de vermogensbeheerder een verbeterd overzicht over zijn groep klanten en voor het bedrijf over de totale groep klanten als zodanig.

Nieuw : de SCOPE KYC API

Met de AVG in aantocht is het zo mogelijk nog belangrijker om data van klanten correct en onder controle te hebben. De eerste stap hierbij is zorgen dat de primaire applicaties geïntegreerd zijn en klant data maar op één centrale plek wordt bijgehouden in plaats van in diverse losse eiland systemen. Gezien de natuur van de applicatie ligt het voor de hand dat binnen het KYC proces altijd met de laatste en meest actuele klant data wordt gewerkt en dat deze data vanuit de SCOPE KYC Cloud Portal met andere systemen dient te worden gesynchroniseerd.

Om de SCOPE KYC Cloud Portal naadloos te laten integreren met o.a. portfolio management systemen en andere derde applicaties beschikt de SCOPE KYC Cloud Portal over een gedocumenteerde API met webservices. Dit maakt het mogelijk om op een professionele en veilige manier de benodigde integraties te maken. Dit zorgt ervoor dat de klant in controle kan zijn over zijn eigen data via de SCOPE KYC Cloud Portal en dat de vermogensbeheerder altijd over de meest actule data beschikt in alle applicaties.

Rechtspersoon uitbreiding : bevoegd vertegenwoordiger

Om te kunnen registreren wie bij een rechtspersoon de bevoegde vertegenwoordiger(s) is of zijn is binnen de SCOPE KYC Cloud Portal de mogelijkheid opgenomen om bij een of meerdere personen vast te leggen of deze persoon een bevoegd vertegenwoordiger is.

De SCOPE KYC Cloud Portal houdt voor de selectie van geschikte risicoprofielen voor de klant rekening met de kennis & ervaring en risicotolerantie van de betrokken personen. Voor rechtspersonen geldt binnen de SCOPE KYC Cloud Portal dat alleen van personen bij wie is aangevinkt dat ze bevoegd vertegenwoordiger zijn de kennis & ervaring en risicotolerantie dient te zijn ingevuld. Indien voor bevoegde vertegenwoordigers de kennis & ervaring of risicotolerantie niet is ingevuld, dan zal dit bij de controle stap voor het tonen van de risicowijzer aan de klant gemeld worden.

Overige verbeteringen

Naast de hiervoor genoemde blokken met functionaliteit zijn er ook diverse performance en user interface verbeteringen doorgevoerd en bugs verholpen. Een greep uit de kleinere doorgevoerde verbeteringen:

 • Verbeterde land en adres invoer (controle op geldige landen)
 • Grafische rapport verbeteringen
 • Direct uitnodigen vanuit klantenoverzicht nu mogelijk
 • Aanmaken en uitnodigen nieuwe relaties verloopt nu via een dialoog
 • Uitbreiding en verbetering van het berichtenverkeer tussen klant en vermogensbeheerder

Kortom, de doorontwikkeling van de SCOPE KYC Cloud Portal gaat bijzonder voorspoedig en de verwachting is dat aan het einde van Q2 de volgende grote update gepresenteerd gaat worden, hierover binnenkort meer nieuws.

Wilt u meer weten over de SCOPE KYC Cloud Portal of zelf eens ervaren hoe het is om een client inventarisatie te doorlopen, vraag dan een gratis demo account aan via www.scope.nl of neem contact op met Bas van der Veer via 06-11400519.

 

Vorig artikel